Items filtered by date: Thứ ba, 18 Tháng 4 2023

           Thực hiện kế hoạch đào tạo dành cho sinh viên nghành CDĐGD Mầm non khóa 29, sáng ngày 14 tháng 4 năm 2023, tại phòng họp nhà Hiệu Bộ, Phòng Đào tạo - Khảo Thí - Khoa học và Công tác sinh viên đã tổ chức thành công lễ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên khoa Mầm non.

Đồng chí Đào Anh Tuấn - Phó bí thư, phó Hiệu trưởng nhà trường làm chủ tịch hội đồng, đồng chí Bùi Thị Hương - Trưởng phòng Đào tạo - Khảo thí - Khoa học và Công tác sinh viên làm thư ký hội đồng, các đồng chí giảng viên là thành viên hội đồng gồm đồng chí Lê Hải Diệu - Trưởng khoa Mâm non, đồng chí Dương Bích Thúy - Phó trưởng khoa Mầm non, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Anh - giảng viên khoa Mầm non.

Trong quá trình bảo vệ, các bạn sinh viên đã tự tin trình bày các kết quả nghiên cứu. Đề tài khóa luận của sinh viên tập trung nghiên cứu về các biện pháp tổ chức hoạt động giáo dục cho trẻ mầm non, các hướng tiếp cận mới nhằm nâng cao chất lượng giờ dạy của giáo viên mầm non.

Tất cả sinh viên tham gia bảo vệ đều chăm chú lắng nghe những nhận xét chuyên môn  mang tính xây dựng của hội đồng, và đã đưa ra được những câu trả lời phản biện hợp lý, thể hiện được mức độ hiểu biết của sinh viên với công trình mà mình thực hiện.

        Một số hình ảnh về các Hội đồng bảo vệ trong ngày 14/6/2023

 

 

Published in Tin tức Đào tạo

           Thực hiện kế hoạch đào tạo dành cho sinh viên nghành CDĐGD Mầm non khóa 29, sáng ngày 14 tháng 4 năm 2023, tại phòng họp nhà Hiệu Bộ, Phòng Đào tạo - Khảo Thí - Khoa học và Công tác sinh viên đã tổ chức thành công lễ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên khoa Mầm non.

Đồng chí Đào Anh Tuấn - Phó bí thư, phó Hiệu trưởng nhà trường làm chủ tịch hội đồng, đồng chí Bùi Thị Hương - Trưởng phòng Đào tạo - Khảo thí - Khoa học và Công tác sinh viên làm thư ký hội đồng, các đồng chí giảng viên là thành viên hội đồng gồm đồng chí Lê Hải Diệu - Trưởng khoa Mâm non, đồng chí Dương Bích Thúy - Phó trưởng khoa Mầm non, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Anh - giảng viên khoa Mầm non.

Trong quá trình bảo vệ, các bạn sinh viên đã tự tin trình bày các kết quả nghiên cứu. Đề tài khóa luận của sinh viên tập trung nghiên cứu về các biện pháp tổ chức hoạt động giáo dục cho trẻ mầm non, các hướng tiếp cận mới nhằm nâng cao chất lượng giờ dạy của giáo viên mầm non.

Tất cả sinh viên tham gia bảo vệ đều chăm chú lắng nghe những nhận xét chuyên môn  mang tính xây dựng của hội đồng, và đã đưa ra được những câu trả lời phản biện hợp lý, thể hiện được mức độ hiểu biết của sinh viên với công trình mà mình thực hiện.

        Một số hình ảnh về các Hội đồng bảo vệ trong ngày 14/6/2023

 

 

  1. Bài viết nhiều người đọc
  2. Bài viết ưa thích

WE GO TO SCHOOL FOR A BETTER FUTURE

The french documentary film "Sur le chemin de l'école" (On the way to school) created by Pascal Plisson had a tremendous success in France and abroad. It shows what "going to school" means for four children living in Morocco, Kenya, Argentina and India. It is a fantastic educational tool. Yves sent us the DVD to show it to our students. Although in french, it has english subtitles and the stories it depicts speak for themselves. Not only does the film show the difficulties encountered by the students during their daily journey to school but it also shows the determination of these children and therefore their conscience that being educated is something not to be missed whatever the difficulties are. A spontaneous discussion took place after this event. The students were so enthusiastic that they have been invited to report their emotions, their empathy and their awareness through writings and drawings. These testimonies were then collected and compiled in the following book.

LỊCH - THỜI GIAN

« April 2023 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Chuyên mục