Phòng Kế hoạch Tài chính

THÔNG TIN CHUNG

- Địa chỉ: Nhà A1 - tầng 1- Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình

- Điện thoại: (+84)02183.858.245

- Email: 

I. Chức năng, nhiệm vụ

1. Chức năng: Là đơn vị hành chính, tham mưu giúp Hiệu trưởng về công tác kế hoạch và công tác tài chính của Trường

2. Nhiệm vụ 

* Công tác kế hoạch:

- Lập kế hoạch xây dựng và phát triển nhà trường hàng năm, 5 năm. Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch hoạt động hàng tháng, học kì, năm học và tổ chức thực hiện.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan lập dự toán ngân sách trên cơ sở các chỉ tiêu về đào tạo, biên chế, tiền lương và các chỉ tiêu khác.

- Đề xuất việc phân bổ dự toán ngân sách hàng quý, hàng năm trên cơ sở nhu cầu về công việc của từng bộ phận, đơn vị trong Trường.

* Công tác kế toán tài chính:

- Hướng dẫn và phối hợp với các đơn vị trong Trường theo dõi thực hiện đúng các quy định trong Quy chế chi tiêu nội bộ và các chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể cho cán bộ và chế độ chính sách về học phí, học bổng, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể cho học sinh, sinh viên của Trường.

- Theo dõi việc quản lý tài sản theo đúng quy định của pháp luật. Phối hợp với các đơn vị trong Trường kiểm kê tài sản theo định kỳ hoặc đột xuất.

- Thu thập, phản ánh xử lý thông tin, số liệu kế toán, tình hình thu, chi các hoạt động sự nghiệp theo đúng chuẩn mực và chế độ kế toán.

- Thực hiện chi lương, học bổng sinh viên và các chế độ khác theo đúng quy định.

- Thực hiện các nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán các khoản vào Ngân sách nhà nước.

- Tham mưu về mức học phí, các khoản phí tuyển sinh, và tổ chức thu các khoản phí này theo đúng quy định của Nhà nước và trường CĐSP Hòa Bình.

- Phân tích thông tin, số liệu kế toán, đề xuất các giải pháp phục vụ yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế, tài chính của Trường đồng thời cung cấp thông tin, số liệu kế toán theo quy định của pháp luật.

- Lập và nộp đúng hạn các báo cáo tài chính cho các cơ quan quản lý cấp trên theo quy định. Cung cấp thông tin và tài liệu cần thiết phục vụ cho việc xây dựng dự toán, xây dựng các định mức chi tiêu. Đánh giá hiệu quả sử dụng các nguồn kinh phí tại đơn vị.

- Quản lý, lưu trữ hồ sơ, chứng từ, sổ sách kế toán theo đúng quy định của Nhà nước.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

II. Cơ cấu tổ chức

TT Ảnh Đại diện Họ và tên Chức vụ Trình độ chuyên môn Điện thoại Email
1 Nguyễn Thị Mai

Kế toán trưởng

Đại học, chuyên ngành Kế toán

   
2 Bùi Thị Kim Dung

Kế toán

Thạc sĩ, chuyên ngành Quản lý kinh tế

   
3 Nguyễn Thị Thanh Huyền
Giảng viên

Đại học, chuyên ngành Kế toán

   
4 Vũ Thị Kết
Giảng viên

Cử nhân SP Toán học

   
5   Nguyễn Thị Trang Thủ quỹ

Đại học, chuyên ngành Kế toán

   
6   Lê Thị Hải Anh Kế toán hợp đồng

Đại học, chuyên ngành Kế toán

   
  1. Bài viết nhiều người đọc
  2. Bài viết ưa thích

WE GO TO SCHOOL FOR A BETTER FUTURE

The french documentary film "Sur le chemin de l'école" (On the way to school) created by Pascal Plisson had a tremendous success in France and abroad. It shows what "going to school" means for four children living in Morocco, Kenya, Argentina and India. It is a fantastic educational tool. Yves sent us the DVD to show it to our students. Although in french, it has english subtitles and the stories it depicts speak for themselves. Not only does the film show the difficulties encountered by the students during their daily journey to school but it also shows the determination of these children and therefore their conscience that being educated is something not to be missed whatever the difficulties are. A spontaneous discussion took place after this event. The students were so enthusiastic that they have been invited to report their emotions, their empathy and their awareness through writings and drawings. These testimonies were then collected and compiled in the following book.

LỊCH - THỜI GIAN

« January 2023 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Chuyên mục