Hội sinh viên

Hội sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình

– Trực thuộc Hội Sinh viên thành phố Hòa Bình

– Ban chấp hành Hội Sinh viên trường gồm 21 đồng chí:

+ Chủ tịch Hội Sinh viên: Thạc sỹ Nguyễn Thị Huyền

+ Phó Chủ tịch Hội Sinh viên: Thạc sỹ Bùi Văn Thành

 

1. Những qui định của Hội Sinh viên

Hội sinh viên Việt nam là tổ chức chính trị xã hội của sinh viên Việt Nam. Mục đích của Hội là đoàn kết, tập hợp rộng rãi mọi sinh viên Việt Nam cùng phấn đấu học tập, rèn luyện, góp phần xây dựng nước Việt Nam hoà bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, công bằng, văn minh, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vì những quyền lợi hợp pháp, chính đáng của sinh viên. Vì thế tất cả các sinh viên là công dân Việt Nam, đang học tại các trường Đại học, Cao đẳng, Viện đào tạo hệ Đại học, Cao đẳng ở trong và ngoài nước tán thành Điều lệ Hội, tự nguyện gia nhập Hội thì được kết nạp vào Hội sinh viên Việt Nam.

1.1. Nhiệm vụ của Hội viên:

– Thực hiện nghiêm chỉnh Điều lệ Hội và các Nghị quyết của Hội, sinh hoạt và đóng Hội phí cho Hội, tuyên truyền nâng cao uy tín và mở rộng ảnh hưởng của Hội trong sinh viên và trong xã hội.

– Chấp hành Hiến pháp và pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tham gia xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh trong sinh viên và trong xã hội.

– Tích cực học tập rèn luyện và tham gia công tác xã hội, đoàn kết, giúp đỡ các hội viên, sinh viên khác trong học tập và trong cuộc sống.

1.2. Quyền của Hội viên:

– Được yêu cầu tổ chức Hội đại diện, bảo vệ các quyền lợi hợp pháp, chính đáng của mình trước pháp luật và công luận, được giúp đỡ và tạo điều kiện về mọi mặt để phấn đấu trưởng thành.

– Được tham gia mọi hoạt động và được hưởng các phúc lợi tập thể của Hội hoặc do Hội quản lí.

– Được bàn bạc và giám sát các công việc của Hội, được ứng cử và đề cử vào các cơ quan lãnh đạo các cấp của Hội.

  1. Bài viết nhiều người đọc
  2. Bài viết ưa thích

WE GO TO SCHOOL FOR A BETTER FUTURE

The french documentary film "Sur le chemin de l'école" (On the way to school) created by Pascal Plisson had a tremendous success in France and abroad. It shows what "going to school" means for four children living in Morocco, Kenya, Argentina and India. It is a fantastic educational tool. Yves sent us the DVD to show it to our students. Although in french, it has english subtitles and the stories it depicts speak for themselves. Not only does the film show the difficulties encountered by the students during their daily journey to school but it also shows the determination of these children and therefore their conscience that being educated is something not to be missed whatever the difficulties are. A spontaneous discussion took place after this event. The students were so enthusiastic that they have been invited to report their emotions, their empathy and their awareness through writings and drawings. These testimonies were then collected and compiled in the following book.

LỊCH - THỜI GIAN

« June 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Chuyên mục