Trung tâm Nghiên cứu Tâm lý - Giáo dục & Giáo dục đặc biệt

THÔNG TIN CHUNG

- Địa chỉ: Tầng 1, Dãy nhà A3 - trường CĐSP Hoà Bình

- Điện thoại: 

- Email: 

 Trung tâm nghiên cứu Tâm lý - Giáo dục và Giáo dục đặc biệt

 a) Vị trí, chức năng

a1. Vị trí: Là cơ sở phục vụ đào tạo, thực hành, thực tập và phát triển phục vụ đào tạo, thực hành, thực tập và phát triển, trực thuộc trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình;

a2. Chức năng: Tham mưu và giúp Hiệu trưởng quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động nghiên cứu và ứng dụng các vấn đề thuộc lĩnh vực Tâm lý - Giáo dục và Giáo dục đặc biệt; Hoạt động tư vấn tâm lí ; Hoạt động tư vấn, can thiệp và hỗ trợ cho người có nhu cầu giáo dục đặc biệt; đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực; cung cấp nội dung, chương trình, phương pháp, thiết bị, tài liệu dạy học đặc thù phù hợp.

b) Nhiệm vụ và quyền hạn

- Tham mưu cho Lãnh đạo nhà trường về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ và định hướng phát triển của đơn vị.

- Nghiên cứu, triển khai thực hiện các hoạt động tư vấn tâm lí: Hỗ trợ, can thiệp đối với người có khó khăn về tâm lí và ứng dụng các kết quả nghiên cứu về Tâm lý - Giáo dục;

- Nghiên cứu và thực hiện các hoạt động tư vấn, can thiệp và hỗ trợ cho người có nhu cầu giáo dục đặc biệt; ứng dụng các kết quả nghiên cứu về Giáo dục đặc biệt;

- Sàng lọc, chẩn đoán, đánh giá cho người có nhu cầu giáo dục đặc biệt; Tư vấn cho người có nhu cầu giáo dục đặc biệt và gia đình của họ về việc lựa chọn các phương thức giáo dục phù hợp cho người có nhu cầu giáo dục đặc biệt;

- Xây dựng, cung cấp nội dung chương trình, phương pháp giảng dạy, thiết bị, tài liệu dạy học đặc thù phù hợp với lĩnh vực Tâm lí - Giáo dục và Giáo dục đặc biệt;

- Bồi dưỡng về giáo dục đặc biệt cho giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục và những người có liên quan;

- Hợp tác, trao đổi dịch vụ với các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước về  các vấn đề thuộc lĩnh vực Tâm lý - Giáo dục và Giáo dục đặc biệt;

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển trung tâm phù hợp nhu cầu xã hội; được tổ chức, đào tạo, bồi dưỡng theo quy định của pháp luật;

- Quản lý người học, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của giảng viên, giáo viên, nhân viên, cán bộ quản lý và người học.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

c) Cơ cấu tổ chức

c1. Lãnh đạo Trung tâm

- Giám đốc; từ 01 - 02 Phó Giám đốc;

- Giám đốc là người đứng đầu Trung tâm, đại diện cho Trung tâm  trước pháp luật và trước cơ quan quản lý cấp trên, chịu trách nhiệm quản lý và điều hành các hoạt động của Trung tâm theo quy định;

- Phó Giám đốc là người giúp Giám đốc quản lý, điều hành Trung tâm, phụ trách chỉ đạo một số lĩnh vực công tác của Trung tâm theo sự phân công của Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

c2. Giảng viên, giáo viên

- Số lượng: từ 03 - 05 người;

- Giảng viên, giáo viên thực hiện các nhiệm vụ giáo dục, đào tạo học sinh, sinh viên theo quy chế, điều lệ; thực hiện các nhiệm vụ theo hướng dẫn thực hiện Thông tư 36 về quy định chế độ làm việc đối với giảng viên; thực hiện các nghĩa vụ của cán bộ, viên chức trong quy chế chuyên môn, các quyền và nghĩa vụ, nhiệm vụ khác của viên chức theo quy định của pháp luật hiện hành;

- Giáo viên, nhân viên hợp đồng/giáo viên thỉnh giảng bao gồm các lĩnh vực chuyên môn: giáo viên chuyên ngành Giáo dục đặc biệt, cán bộ y tế và các giáo viên chuyên ngành (mầm non, tiểu học, trung học cơ sở) có chứng chỉ nghiệp vụ Giáo dục đặc biệt. 

TT Ảnh Đại diện Họ và tên Chức vụ TĐ.Chuyên môn Điện thoại Email
1 Phạm Nam Phương

Giám đốc

Thạc sỹ Tâm lý giáo dục

   
2 Nguyễn Thị Thanh Bình

Phó giám đốc

Thạc sỹ GDĐB

   
3 Phạm Thị Lệ Hằng  Giảng viên  Thạc sỹ Tâm lý      
4  Trần Thị Thu Trang Giảng viên Thạc sỹ Tâm lý    
5 Nguyễn Thị Hương May Giảng viên Thạc sỹ Tâm lý    
6 Nguyễn Thị Huyền Giảng viên Thạc sỹ GDĐB    
  1. Bài viết nhiều người đọc
  2. Bài viết ưa thích

WE GO TO SCHOOL FOR A BETTER FUTURE

The french documentary film "Sur le chemin de l'école" (On the way to school) created by Pascal Plisson had a tremendous success in France and abroad. It shows what "going to school" means for four children living in Morocco, Kenya, Argentina and India. It is a fantastic educational tool. Yves sent us the DVD to show it to our students. Although in french, it has english subtitles and the stories it depicts speak for themselves. Not only does the film show the difficulties encountered by the students during their daily journey to school but it also shows the determination of these children and therefore their conscience that being educated is something not to be missed whatever the difficulties are. A spontaneous discussion took place after this event. The students were so enthusiastic that they have been invited to report their emotions, their empathy and their awareness through writings and drawings. These testimonies were then collected and compiled in the following book.

LỊCH - THỜI GIAN

« June 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Chuyên mục