Cơ cấu tổ chức nhà trường năm 2023

1. Các phòng, ban là đơn vị chức năng thuộc nhà trường có nhiệm vụ tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện các công việc theo chức năng, nhiệm vụ được Hiệu trưởng giao, bao gồm:

- Phòng Đào tạo - Khảo thí - Khoa học và Công tác sinh viên;

- Phòng Tổ chức - Thanh tra và Đảm bảo chất lượng;

- Phòng Hành chính - Tổng hợp;

- Phòng Kế hoạch - Tài chính;

- Ban Tuyển sinh.

2. Khoa, tổ là đơn vị chuyên môn thuộc nhà trường, bao gồm: 

 - Khoa Tiểu học - Trung học cơ sở và Liên kết đào tạo;

- Khoa Mầm non;

- Tổ Lý luận chính trị - Giáo dục QPAN và Giáo dục thể chất.

3. Cơ sở phục vụ đào tạo, thực hành, thực tập và phát triển, bao gồm:

- Trung tâm nghiên cứu Tâm lý - Giáo dục và Giáo dục đặc biệt;

- Trường phổ thông Thực hành Chất lượng cao Nguyễn Tất Thành;

- Cơ sở giáo dục thực hành MN Hoa Sen.


WE GO TO SCHOOL FOR A BETTER FUTURE

The french documentary film "Sur le chemin de l'école" (On the way to school) created by Pascal Plisson had a tremendous success in France and abroad. It shows what "going to school" means for four children living in Morocco, Kenya, Argentina and India. It is a fantastic educational tool. Yves sent us the DVD to show it to our students. Although in french, it has english subtitles and the stories it depicts speak for themselves. Not only does the film show the difficulties encountered by the students during their daily journey to school but it also shows the determination of these children and therefore their conscience that being educated is something not to be missed whatever the difficulties are. A spontaneous discussion took place after this event. The students were so enthusiastic that they have been invited to report their emotions, their empathy and their awareness through writings and drawings. These testimonies were then collected and compiled in the following book.

LỊCH - THỜI GIAN

« March 2023 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31