Phòng Đào tạo - Khảo thí - Khoa học & Công tác sinh viên

THÔNG TIN CHUNG

- Địa chỉ: Nhà A2 - Dãy nhà 5 tầng (Đối diện cổng chính) - Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình

- Điện thoại: 02183.858.932

- Email: 

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. BỘ PHẬN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

a) Chức năng: Là đơn vị hành chính, tham mưu cho Hiệu trưởng về các hoạt động: Công tác tổ chức đào tạo; công tác tuyển sinh; Xây dựng đề án, kế hoạch phát triển các ngành nghề đào tạo của trường.

b) Nhiệm vụ

- Là thường trực Hội đồng tuyển sinh, tham mưu cho Chủ tịch HĐTS về công tác tuyển sinh (bao gồm xây dựng chiến lược tuyển sinh, xây dựng Đề án tuyển sinh hàng năm, xây dựng Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh và các ban kỳ tuyển sinh, thực hiện các công việc liên quan đến tuyển sinh theo yêu cầu công việc được giao).

- Phối hợp với các đơn vị khoa, tổ chỉ đạo điều hành việc:

+ Xây dựng và thực hiện Chương trình đào tạo, Chương trình môn học (trên cơ sở chương trình khung của Bộ GD&ĐT ban hành); Kế hoạch thực hành nghiệp vụ, kiến tập, thực tập theo biên chế năm học đã được phê duyệt; Kế hoạch dạy kiến thức bổ trợ chuyên môn cho sinh viên ở một số ngành học trước khi tốt nghiệp (nếu có) cho học sinh – sinh viên các ngành học, các hệ đào tạo thuộc trường;

+ Lập kế hoạch thăm quan, thực địa, ngoại khóa…cho sinh viên.

+ Xây dựng kế hoạch dự giờ, giảng dạy thực tế tại trường phổ thông đối với giảng viên giảng dạy bộ môn phương pháp dạy học theo quy định của nhà trường tại các trường mầm non, trường phổ thông từ bậc tiểu học đến trung học cơ sở.

- Chủ động xây dựng biên chế năm học; xây dựng Kế hoạch thực hiện chương trình đào tạo; xây dựng và điều hành lịch trình giảng dạy của các lớp trung cấp và cao đẳng VLVH; Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục Quốc phòng – An ninh cho học sinh, sinh viên.     

- Tham mưu cho Hiệu trưởng về việc phân công chuyên môn, số giờ làm việc cho cán bộ, giảng viên; xác nhận số giờ làm việc của giảng viên ở cuối kỳ, cuối năm học làm cơ sở cho việc thanh toán thừa giờ theo quy định hiện hành.

- Tổ chức việc duyệt điều kiện thi cho sinh viên sau mỗi kì học; chuẩn bị điều kiện xét lên lớp, ngừng học, thôi học, trình hội đồng quyết định sau mỗi năm học; Kiểm tra kết quả học tập để xét điều kiện thi và điều kiện tốt nghiệp (phối hợp với phòng TC- CT HSSV để xét điều kiện về hồ sơ) sau mỗi khóa học cho các ngành, các hệ đào tạo

 - Lưu trữ kết quả điểm TBC học phần, học kì, năm học và khóa học cho các hệ đào tạo thuộc trường.

- Tổng hợp, đánh giá kết quả học tập của học sinh, sinh viên sau mỗi kì thi, mỗi năm học và khóa học (tính theo lỷ lệ % cụ thể). Chuyển kết quả học tập của sinh viên sau khi đã tính TBC, bảng tổng hợp kết quả cho học sinh, sinh viên từng kỳ, cả năm gửi cho các Khoa, phòng Tổ chức - Công tác học sinh, sinh viên và phòng Hành chính – Quản trị để báo cáo chung.

- Quản lý và ký thừa lệnh hiệu trưởng cấp phát bảng điểm cho HSSV.

- Quản lý và cấp phát văn bằng, chứng chỉ bồi dưỡng cho người học.

- Phối hợp với các khoa, tổ chuyên môn đề xuất việc biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo, tài liệu học tập cho sinh viên (cứ 5 năm phải viết lại một lần).

- Là thường trực Hội đồng thi và xét công nhận tốt nghiệp. Tham mưu cho Chủ tịch HĐ thi tốt nghiệp các nội dung công việc liên quan đến kỳ thi (xác định và lựa chọn các môn thi, hình thức thi tốt nghiệp; xây dựng các quyết định thành lập hội đồng và các ban thi; phương án ra đề thi, coi thi, chấm thi theo các quy chế hiện hành) 

2. BỘ PHẬN QUẢN LÝ CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN

a) Chức năng: Tham mưu cho Hiệu trưởng về tuyên truyền, phổ biến về đường lối, nghị quyết của Đảng và chính sách của Nhà nước, giáo dục pháp luật cho học sinh, sinh viên. Tổ chức các hoạt động phong trào trong nhà trường. Giải quyết chế độ chính sách cho học sinh, sinh viên, phối hợp Quản lý KTX.

b) Nhiệm vụ

- Quản lý hồ sơ học sinh, sinh viên.

- Định kỳ mỗi tháng 1 lần tổ chức phổ biến pháp luật, tuyên truyền, giới thiệu, tổ chức học tập đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước cho học sinh, sinh viên.

- Đề xuất kế hoạch, biện pháp và tổ chức thực hiện các hoạt động nhằm giáo dục toàn diện học sinh, sinh viên.

- Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn. Chủ trì và phối hợp với Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các đơn vị khác tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao và các hoạt động xã hội khác trong nhà trường.

- Tổ chức việc thực hiện Quy chế học sinh, sinh viên. Tổng hợp kết quả thi đua của học sinh, sinh viên sau khi đã được Hội đồng thi đua thông qua.

- Giải quyết các vấn đề có liên quan đến chế độ chính sách của học sinh, sinh viên trong nhà trường.

- Hỗ trợ, tư vấn cho học sinh, sinh viên về học tập, về kĩ năng sống, về giới tính, về cơ hội việc làm...

- Phối hợp quản lý sinh viên trong ngoài KTX, tổ chức thực hiện việc đảm bảo nơi ăn, ở, điện, nước cho sinh viên nội trú. Phối hợp tổ chức đánh giá học sinh, sinh viên nội trú về đạo đức lối sống, vệ sinh KTX...

 

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC

TT Ảnh Đại diện Họ và tên Chức vụ Trình độ chuyên môn Điện thoại Email
1 Bùi Thị Hương

Trưởng phòng

Thạc sĩ, chuyên ngành Ngữ văn

   
2 Bùi Thị Hằng Thơ

Phó Trưởng phòng

Thạc sĩ, chuyên ngành Sinh học

   
3 Đỗ Khắc Sơn
Phó Trưởng phòng

Thạc sĩ, chuyên ngành Âm nhạc

   
4 Nguyễn Thị Mai Hương
Giảng viên

Thạc sĩ, chuyên ngành Việt Nam học

   
5 Trương Thị Phương Lan
Giảng viên

Thạc sĩ, chuyên ngành Tin học

   
6    Bùi Thị Giang Giảng viên

Thạc sĩ, chuyên ngành Thư viện- Thông tin

   
7   Bùi Thị Phương Giảng viên

Cử nhân, chuyên ngành GD chính trị- GDQP-AN

   
8   Lê Hồng Hảo Nhân viên

Cử nhân, chuyên ngành Thư viện- Thông tin

   
9   Nguyễn Thị An Nhân viên

Cử nhân, chuyên ngành Thư viện- Thông tin

   
10   Nguyễn Thị Hồng Nhân viên

Cử nhân, chuyên ngành Thư viện- Thông tin

   

 

 

  1. Bài viết nhiều người đọc
  2. Bài viết ưa thích

WE GO TO SCHOOL FOR A BETTER FUTURE

The french documentary film "Sur le chemin de l'école" (On the way to school) created by Pascal Plisson had a tremendous success in France and abroad. It shows what "going to school" means for four children living in Morocco, Kenya, Argentina and India. It is a fantastic educational tool. Yves sent us the DVD to show it to our students. Although in french, it has english subtitles and the stories it depicts speak for themselves. Not only does the film show the difficulties encountered by the students during their daily journey to school but it also shows the determination of these children and therefore their conscience that being educated is something not to be missed whatever the difficulties are. A spontaneous discussion took place after this event. The students were so enthusiastic that they have been invited to report their emotions, their empathy and their awareness through writings and drawings. These testimonies were then collected and compiled in the following book.

LỊCH - THỜI GIAN

« November 2022 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Chuyên mục