Đoàn Thanh niên trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình

Giới thiệu Đoàn Thanh niên Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình

I. Cơ cấu tổ chức

1. Đoàn Thanh niên

– Là cơ sở Đoàn trực thuộc Thành Đoàn Hòa Bình.

– Là tổ chức cơ sở Đoàn ba cấp: Đoàn trường, Liên chi đoàn, Chi đoàn

 

– Ban chấp hành Đoàn trường:

+ Bí thư Đoàn trường: Cử nhân Bùi Văn Thiện

+ Phó Bí thư Đoàn trường: Thạc sỹ Nguyễn Thị Huyền

II. Một số quy định của Đoàn đối với học sinh, sinh viên

1. Những quy định của Đoàn.

Đối với đoàn viên mới chuyển vào trường

– Có giấy đề nghị chuyển sinh hoạt đoàn nằm trong sổ đoàn viên.

– Cá nhân đoàn viên có trách nhiệm nộp sổ đoàn viên cho Ban chấp hành chi đoàn nơi mình đang trực tiếp sinh hoạt.

– Đối với trường hợp chưa là đoàn viên thì được Chi đoàn theo dõi, bồi dưỡng và kết nạp vào Đoàn theo hướng dẫn điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Đối với đoàn viên chuyển ra trường

– Trước khi ra trường, Chi đoàn, Liên chi đoàn, Đoàn trường có trách nhiệm làm thủ tục chuyển sinh hoạt cho từng đoàn viên về cơ sở Đoàn mới.

– Cá nhân đoàn viên có trách nhiệm nhận sổ đoàn viên và chuyển về cơ sở mới.

1.1. Nhiệm vụ và quyền của đoàn viên

Nhiệm vụ của đoàn viên:

– Luôn luôn phấn đấu vì lí tưởng của Đảng và Bác Hồ. Tích cực học tập, lao động, rèn luyện, tham gia các hoạt động xã hội, xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

– Gương mẫu chấp hành và vận động thanh thiếu nhi thực hiện đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và chính quyền. Chấp hành nghiêm chỉnh điều lệ Đoàn và các Nghị quyết của Đoàn, sinh hoạt Đoàn và đóng Đoàn phí đúng quy định.

– Liên hệ mật thiết với thanh niên, tích cực xây dựng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam, Đội Thiếu niên Tiền Phong Hồ Chí Minh; giúp đỡ thanh niên và hội viên trở thành đoàn viên.

Quyền của đoàn viên:

– Được yêu cầu tổ chức Đoàn đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình, được giúp đỡ và tạo điều kiện để phấn đấu trưởng thành.

– Được ứng cử, đề cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo các cấp của Đoàn.

– Được thông tin thảo luận, chất vấn phê bình, biểu quyết, đề nghị và bảo lưu ý kiến của mình về các công việc của Đoàn.

1.2. Khen thưởng và kỉ luật đoàn viên

Khen thưởng:

Đoàn trường đề nghị Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Thành Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên, Hội Sinh viên thành phố Hải Phòng tặng bằng khen; Đoàn trường và Liên chi Đoàn tặng giấy khen. Mức điểm thưởng cho sinh viên được khen thưởng thực hiện theo qui chế rèn luyện (số 42/ 2002/ QĐ- BGD & ĐT ngày 21/10/ 2002 của Bộ trưởng Bộ GD & ĐT).

Kỷ luật:

Đoàn viên vi phạm kỉ luật, tuỳ theo mức độ vi phạm sẽ bị kỉ luật khiển trách, cảnh cáo hoặc cách chức. Trường hợp vi phạm nghiêm trọng sẽ bị khai trừ khỏi Đoàn, Hội. Mức điểm phạt cho sinh viên bị kỉ luật thực hiện theo quy chế rèn luyện (số 42/ 2002/ QĐ- BGD & ĐT ngày 21/10/2002 của Bộ trưởng Bộ GD & ĐT).

1.3. Điều kiện đoàn viên được giới thiệu xem xét, kết nạp Đảng

Đối với đoàn viên đã được học cảm tình Đảng trước khi vào trường:

Ngay sau khi nhập trường phải báo cáo với Chi đoàn, Liên chi đoàn và Đoàn trường.

Đối với Đoàn viên khác:

– Mỗi học kì và năm học, Đoàn viên được phân loại. Những đoàn viên được xếp loại xuất sắc, được tập thể Chi đoàn và Đoàn cấp trên lựa chọn tham gia các lớp cảm tình Đảng do Đảng uỷ mở hàng năm.

– Sau khi học lớp cảm tình Đảng, những đoàn viên được xếp loại khá, giỏi được Chi Đoàn, Liên chi đoàn, Đoàn Trường theo dõi, giao nhiệm vụ. Nếu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có động cơ phấn đấu đúng đắn, hai học kì liên tiếp đạt sinh viên khá trở lên, đảm bảo các tiêu chuẩn do Điều lệ Đảng quy định thì sẽ được Chi đoàn, Liên chi đoàn, Đoàn trường ra quyết định giới thiệu để Đảng uỷ xem xét kết nạp Đảng.

  1. Bài viết nhiều người đọc
  2. Bài viết ưa thích

WE GO TO SCHOOL FOR A BETTER FUTURE

The french documentary film "Sur le chemin de l'école" (On the way to school) created by Pascal Plisson had a tremendous success in France and abroad. It shows what "going to school" means for four children living in Morocco, Kenya, Argentina and India. It is a fantastic educational tool. Yves sent us the DVD to show it to our students. Although in french, it has english subtitles and the stories it depicts speak for themselves. Not only does the film show the difficulties encountered by the students during their daily journey to school but it also shows the determination of these children and therefore their conscience that being educated is something not to be missed whatever the difficulties are. A spontaneous discussion took place after this event. The students were so enthusiastic that they have been invited to report their emotions, their empathy and their awareness through writings and drawings. These testimonies were then collected and compiled in the following book.

LỊCH - THỜI GIAN

« June 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Chuyên mục