Trường Phổ thông Thực hành Chất lượng cao Nguyễn Tất Thành

THÔNG TIN CHUNG

- Địa chỉ: Nhà D - Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình

- Điện thoại:

- Email: 

I. Chức năng, nhiệm vụ

Trường Phổ thông Thực hành Chất lượng cao Nguyễn Tất Thành (Tuỳ theo điều kiện, khả năng thực tế có thể đề nghị cấp có thẩm quyền cho phép thành lập Trường phổ thông liên cấp theo quy định của pháp luật)

a) Vị trí, chức năng:

a1. Vị trí: Là cơ sở giáo dục thực hành; có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng; trực thuộc trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình.

 a2. Chức năng: Giảng dạy và giáo dục học sinh trong độ tuổi tiểu học và THCS theo mô hình chất lượng cao, tạo môi trường giáo dục học sinh đáp ứng yêu cầu của sự phát triển; phát hiện, bồi dưỡng năng khiếu cho học sinh; là cơ sở nghiên cứu và ứng dụng khoa học giáo dục tiểu học và THCS; thực hiện các nội dung thực hành trong công tác tập huấn, bồi dưỡng giáo viên cấp tiểu học và THCS.

b) Nhiệm vụ và quyền hạn

- Dạy học và giáo dục: tổ chức các hoạt động dạy học và giáo dục

học sinh theo Điều lệ trường Tiểu học và trường phổ thông có nhiều cấp học; tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và toàn thể học sinh tham gia các hoạt động xã hội phù hợp với từng cấp học;

- Ứng dụng nghiên cứu khoa học: Tổ chức thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học, thực nghiệm khoa học giáo dục; triển khai ứng dựng các phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá và quản lý giáo dục tiên tiến vào thực tiễn hoạt động của nhà trường; đề xuất các giải pháp góp phần nâng cao chất lượng dạy học và giáo dục, cải tiến nội dung, phương pháp đào tạo của mình trong khuôn khổ các quy định của Nhà nước và chịu sự quản lý của Trường CĐSP Hòa Bình;

- Hợp tác và phát triển: Hợp tác với các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước để nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục toàn diện cho học sinh, tạo thêm nguồn lực và uy tín cho trường;

- Tổ chức giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục theo mục tiêu, chương trình giáo dục phổ thông cấp Tiểu học và cấp THCS do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;

- Công khai mục tiêu, nội dung các hoạt động giáo dục, nguồn lực và tài chính, kết quả đánh giá chất lượng giáo dục. Thực hiện các hoạt động về kiểm định chất lượng giáo dục; báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định và yêu cầu của các cơ quan quản lý;

- Tự chủ và tự chịu trách nhiệm về thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển, tổ chức các hoạt động giáo dục, xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên, huy động, sử dụng và quản lý các nguồn lực cho hoạt động giáo dục để thực hiện mục tiêu giáo dục phổ thông; phối hợp với gia đình học sinh, tổ chức và cá nhân trong hoạt động giáo dục;

- Quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh theo quy định của pháp luật; tuyển sinh và tiếp nhận học sinh; vận động học sinh đến trường; thực hiện kế hoạch phổ cập giáo dục trong phạm vi được phân công;

- Quản lý, sử dụng và bảo quản cơ sở vật chất, trang thiết bị theo quy định của Nhà nước;

- Hướng dẫn thực hành, nghiệp vụ sư phạm thường xuyên, thực tập cho các ngành đào tạo sư phạm thuộc trường CĐSP Hòa Bình; nghiên cứu và ứng dụng khoa học giáo dục học sinh tiểu học, THCS;

- Thực hiện các nội dung thực hành trong công tác tập huấn, bồi dưỡng giáo viên theo yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng dạy-học;

- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ trường phổ thông có nhiều cấp học;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

c) Cơ cấu tổ chức

          c1. Ban Giám hiệu:

          - Hiệu trưởng; từ 01 đến 02 Phó Hiệu trưởng;

          - Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn theo quy định của Điều lệ trường Tiểu học; Điều lệ trường Phổ thông có nhiều cấp học; Quy chế hoạt động trường thực hành sư phạm; Quy chế Tổ chức và hoạt động của trường phổ thông thực hành.

          c2. Các tổ chuyên môn: Tổ chuyên môn Khối 1, 2, 3; Tổ chuyên môn Khối 4, 5; Tổ chuyên môn xã hội; Tổ chuyên môn Tự nhiên; Tổ Văn phòng.

c3. Tổ chức Đảng và các tổ chức đoàn thể bao gồm: Chi bộ, Tổ Công đoàn, Tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Tất cả các tổ chức Đảng và đoàn thể của Trường Phổ thông Chất lượng cao Nguyễn Tất Thành trực thuộc các tổ chức Đảng và đoàn thể của Trường CĐSP Hòa Bình.

C4. Giáo viên, nhân viên

 

Sử dụng đội ngũ giảng viên, nhân viên hiện có của trường CĐSP Hòa Bình. Ngoài ra, tùy điều kiện thực tế có thể bổ sung một số giáo viên, nhân viên theo hình thức hợp đồng làm việc với nhà trường, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn và sức khỏe theo quy định của Luật Giáo dục và Điều lệ trường Tiểu học, Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học và Quy chế hoạt động trường thực hành sư phạm.


II. Cơ cấu tổ chức

TT Ảnh Đại diện Họ và tên Chức vụ TĐ.Chuyên môn Điện thoại Email
1 Đào Anh Tuấn

Phó Hiệu trưởng trường CĐSP Hoà Bình kiêm Hiệu trưởng

Thạc sĩ, GVC

   
2 Nguyễn Văn Tuấn

Phó Hiệu trưởng

Cử nhân, chuyên ngành SP Vật lý- Tin học

   
3 Bùi Thị Ngọc Hải

Phó Hiệu trưởng

Thạc sỹ, chuyên ngành SP Vật lý

   
3 Quách Thị Thúy Thiện
Giảng viên

Cử nhân, chuyên ngành SP Tiếng Anh

   
4 Nguyễn Phương Anh
Giảng viên

Thạc sĩ, chuyên ngành Toán học

   
5   Bùi Thị Dần Giảng viên chính

Thạc sĩ, chuyên ngành Toán học

   
6   Ngô Thị Thu Thủy Giảng viên chính

Thạc sĩ, chuyên ngành Toán học

   
7   Nguyễn Văn Hào Giảng viên

Thạc sĩ, chuyên ngành Hệ thống máy tính

   
8   Nguyễn Thị Thanh Hà Giảng viên

Thạc sĩ, chuyên ngành Âm nhạc

   
9   Phùng Thị Thu Trang Giảng viên

Thạc sĩ, chuyên ngành Mỹ thuật

   
10   Nguyễn Vũ A Sa Giảng viên

Thạc sĩ, chuyên ngành Sinh học

   
11   Phạm Thị Thu Hằng Giảng viên

Thạc sĩ, chuyên ngành Địa lý

   
12   Bùi Văn Thành Giảng viên

Cử nhân, chuyên ngành SP Lịch sử

   
13   Ngô Thị Thuỳ Hương Giảng viên

Thạc sĩ, chuyên ngành SP Tiếng Anh

   
14 Nguyễn Thị Hồng Thu Giáo viên THPT Cử nhân, chuyên ngành SP Tiếng Anh    
15   Vũ Thuý Hường Giảng viên Cử nhân, chuyên ngành CTXH    
16   Bùi Thị Bích Huệ Giảng viên Thạc sỹ, Khoa học Máy tính    
17   Nguyễn Thị Thanh Vân Giảng viên

Cử nhân, chuyên ngành SP Ngữ văn

   
             

  1. Bài viết nhiều người đọc
  2. Bài viết ưa thích

WE GO TO SCHOOL FOR A BETTER FUTURE

The french documentary film "Sur le chemin de l'école" (On the way to school) created by Pascal Plisson had a tremendous success in France and abroad. It shows what "going to school" means for four children living in Morocco, Kenya, Argentina and India. It is a fantastic educational tool. Yves sent us the DVD to show it to our students. Although in french, it has english subtitles and the stories it depicts speak for themselves. Not only does the film show the difficulties encountered by the students during their daily journey to school but it also shows the determination of these children and therefore their conscience that being educated is something not to be missed whatever the difficulties are. A spontaneous discussion took place after this event. The students were so enthusiastic that they have been invited to report their emotions, their empathy and their awareness through writings and drawings. These testimonies were then collected and compiled in the following book.

LỊCH - THỜI GIAN

« July 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Chuyên mục