Hội nghị quán triệt Quy định số 14-QĐ/TW ngày 09/5/2024, chỉ thị số 35-CT/TW ngày 14/6/2024 của Bộ chính trị Featured

Written by  07 09, 2024

Sáng ngày 09/7/2024, từ 7h45 Đảng uỷ trường Cao đẳng Sư phạm Hoà Bình đã tổ chức Hội nghị quán triệt Quy định số 14-QĐ/TW ngày 09/5/2024, chỉ thị số 35-CT/TW ngày 14/6/2024 của Bộ chính trị cho Đảng viên toàn trường bằng hình thức trực tuyến.

Căn cứ Công văn số  1438-CV/ĐUK ngày 05/7/2024 của Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh Hoà Bình về việc mời Hội nghị quán triệt Quy định số 14-QĐ/TW ngày 09/5/2024, chỉ thị số 35-CT/TW ngày 14/6/2024 của Bộ chính trị

 Đảng uỷ trường Cao đẳng Sư phạm Hoà Bình đã tổ chức hội nghị cho Đảng viên toàn trường dưới hình thức trực tuyến.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

 

Sửa lần cuối vào Thứ ba, 09 Tháng 7 2024 08:11
Ban Quản trị

Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình có sứ mệnh đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, nhân viên trường học từ bậc học mầm non đến trung học cơ sở; đào tạo nguồn nhân lực cho một số lĩnh vực khác đáp ứng nhu cầu về phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hòa Bình.

Website: www.cdsphoabinh.edu.vn
  1. Bài viết nhiều người đọc
  2. Bài viết ưa thích

WE GO TO SCHOOL FOR A BETTER FUTURE

The french documentary film "Sur le chemin de l'école" (On the way to school) created by Pascal Plisson had a tremendous success in France and abroad. It shows what "going to school" means for four children living in Morocco, Kenya, Argentina and India. It is a fantastic educational tool. Yves sent us the DVD to show it to our students. Although in french, it has english subtitles and the stories it depicts speak for themselves. Not only does the film show the difficulties encountered by the students during their daily journey to school but it also shows the determination of these children and therefore their conscience that being educated is something not to be missed whatever the difficulties are. A spontaneous discussion took place after this event. The students were so enthusiastic that they have been invited to report their emotions, their empathy and their awareness through writings and drawings. These testimonies were then collected and compiled in the following book.

LỊCH - THỜI GIAN

« July 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Chuyên mục