Hội nghị quán triệt, triệt khai các văn bản của Trung Ương mới ban hành

Written by  12 05, 2023

Tối ngày 06/12/2023, từ 19h30 Đảng uỷ trường Cao đẳng Sư phạm Hoà Bình đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản của của Trung Ương mới ban hành cho Đảng viên toàn trường bằng hinht thức trực tuyến.

Căn cứ Công văn số  1141-CV/ĐUK ngày 30/10/2023 của Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh Hoà Bình về việc quán triệt, triển khai các Quy định, Kết luận của Trung ương mới bna hành; Công văn số 1155-CV/ĐUK ngày 07/11/2023 của ảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh Hoà Bình về việc triển khai, thực hiện Quy định số 131-QĐ/TW; Quy định 132-QĐ/TW của Bộ Chính trị; Công văn số 1173-CV/ĐUK ngày 20/11/2023 của Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh Hoà Bình về việc quán triệt, triển khai thực hiện Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương.

 Đảng uỷ trường Cao đẳng Sư phạm Hoà Bình đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản của của Trung Ương mới ban hành cho Đảng viên toàn trường dưới hình thức trực tuyến.

Tại Hội nghị, đảng viên nhà trường đã được đ/c Đào Anh Tuấn - Phó Bí thư Đảng uỷ nhà trường trực tiếp quán triệt các nội dung sau:

- Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 04/10/2023 của Bộ Chính trị về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị

- Quy định số 125-QĐ/TW, ngày 10/10/2023 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp công lập

- Kết luận số 62-KL/TW, ngày 2/10/2023 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập

- Quy định số 131-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán

- Quy định số 132-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án

Hướng dẫn số 25-HD/BTCTW ngày 10/11/2023 của Ban Tổ chức Trung ương Hướng dẫn một số nội dung về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị.

Sau quá trình học tập nghiêm túc và tích cực. Toàn thể Đảng viên trong nhà trường đã lĩnh hội và tiếp thu được những nội dung của các văn bản mới được trình bày.

 

 

 

 

Sửa lần cuối vào Thứ sáu, 08 Tháng 12 2023 14:54
Ban Quản trị

Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình có sứ mệnh đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, nhân viên trường học từ bậc học mầm non đến trung học cơ sở; đào tạo nguồn nhân lực cho một số lĩnh vực khác đáp ứng nhu cầu về phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hòa Bình.

Website: www.cdsphoabinh.edu.vn
  1. Bài viết nhiều người đọc
  2. Bài viết ưa thích

WE GO TO SCHOOL FOR A BETTER FUTURE

The french documentary film "Sur le chemin de l'école" (On the way to school) created by Pascal Plisson had a tremendous success in France and abroad. It shows what "going to school" means for four children living in Morocco, Kenya, Argentina and India. It is a fantastic educational tool. Yves sent us the DVD to show it to our students. Although in french, it has english subtitles and the stories it depicts speak for themselves. Not only does the film show the difficulties encountered by the students during their daily journey to school but it also shows the determination of these children and therefore their conscience that being educated is something not to be missed whatever the difficulties are. A spontaneous discussion took place after this event. The students were so enthusiastic that they have been invited to report their emotions, their empathy and their awareness through writings and drawings. These testimonies were then collected and compiled in the following book.

LỊCH - THỜI GIAN

« July 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Chuyên mục