Thực hiện Kế hoạch số 356/KH-SGD&ĐT-VP ngày 05 tháng 02 năm 2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình về việc Truyền thông hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024 Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hoà Bình.

Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình xây dựng Kế hoạch truyền thông hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2024, Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình, chi tiết tại file đính kèm.

7h30 ngày 25/01/2024, tại Hội trường 200 chỗ, trường Cao đẳng Sư phạm Hoà Bình đã tổ chức Hội nghị tổng kết Đảng năm 2023

            Sáng thứ 5,  ngày 25/01/2024, tại Hội trường nhà đa năng, trường Cao đẳng Sư phạm Hoà Bình đã tiến hành Lễ Sơ kết học kỳ 1 - năm học 2023-2024 và Kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam 03/02/1930-03/02/2024


            Sáng thứ 5,  ngày 25/01/2024, tại Hội trường nhà đa năng, trường Cao đẳng Sư phạm Hoà Bình đã tiến hành Lễ Sơ kết học kỳ 1 - năm học 2023-2024 và Kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam 03/02/1930-03/02/2024

 

Trường Cao đẳng Sư phạm Hoà Bình thông báo tổ chức lớp bồi dưỡng chuyên môn "Nghiệp vụ giáo dục Mầm non" - Khoá 1, năm 2024

Chi tiết nội dung tại file đính kèm

Căn cứ Quyết định số 53/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18/9/2008 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành “Quy định về việc đánh giá, xếp loại thể lực học sinh, sinh viên”;

Nhà trường xây dựng Kế hoạch triển khai việc đánh giá, xếp loại thể lực cho học sinh - sinh viên năm học 2023 - 2024

    Căn cứ Công văn số 3943/BGDĐT-GDĐH ngày 31/8/2018 về việc khảo sát, công khai và báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
    Thực hiện Kế hoạch số 826/KH-CĐSP ngày 04/11/2023 của Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình về việc khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2023.
    Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo kết quả khảo sát tình hình việc làm của sinh viên sau 6 tháng tốt nghiệp năm 2023.

 

QUYẾT ĐỊNH của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sư phạm Hoà Bình về việc sửa đổi và bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Sư phạm Hoà Bình

 

Căn cứ Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế; Công văn số 3878/BGDĐT-PC ngày 24/7/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức làm công tác pháp chế trong các cơ sở giáo dục đại học;

Căn cứ Công văn số 5132/BGDĐT-PC ngày 21/9/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2023-2024 về công tác pháp chế;

Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình xây dựng kế hoạch công tác pháp chế năm học 2023-2024

Video đậm sắc màu Tây Bắc của học viên 2 lớp trong đợt thực tế

  1. Bài viết nhiều người đọc
  2. Bài viết ưa thích

WE GO TO SCHOOL FOR A BETTER FUTURE

The french documentary film "Sur le chemin de l'école" (On the way to school) created by Pascal Plisson had a tremendous success in France and abroad. It shows what "going to school" means for four children living in Morocco, Kenya, Argentina and India. It is a fantastic educational tool. Yves sent us the DVD to show it to our students. Although in french, it has english subtitles and the stories it depicts speak for themselves. Not only does the film show the difficulties encountered by the students during their daily journey to school but it also shows the determination of these children and therefore their conscience that being educated is something not to be missed whatever the difficulties are. A spontaneous discussion took place after this event. The students were so enthusiastic that they have been invited to report their emotions, their empathy and their awareness through writings and drawings. These testimonies were then collected and compiled in the following book.

LỊCH - THỜI GIAN

« June 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Chuyên mục