Ứng dụng dạy học theo chủ đề trong môn ngữ văn 7

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Vân - Trường Phổ thông thực hành Chất lượng Cao Nguyễn Tất Thành

Hỗ trợ học sinh giải một số bài toán trong ôn thi Violimpic toán bằng máy tính Casio FX 570 ES

Tác giả: Thạc sĩ Ngô Thị Thu Thủy - Trường Phổ thông thực hành Chất lượng Cao Nguyễn Tất Thành

Giáo dục và tuyên truyền nâng cao ý thức dân tộc cho học sinh sinh viên trường CĐSP Hòa Bình để giữ gìn bản sắc văn hóa trong hội nhập Quốc tế

Tác giả: Đặng Hòa Hà - Khoa Mầm non

Một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 trường phổ thông chất lượng cao Nguyễn Tất Thành giải tốt những bài tập về cấu tạo số thập phân trong chương trình toán 5

Tác giả: Cử nhân Phùng Thị Mai Huyền - Khoa Tiểu học

Lựa chọn một số bài tập nhằm nâng cao hiệu quả phát bóng thấp tay trước mặt trong học bóng chuyền cho sinh viên trường Cao đặng Sư phạm Hòa Bình

Tác giả: Vũ Ánh Ngọc - Tổ LLCT - GDQPAN & GDTC

Sử dụng phương pháp dạy học nêu vấn đề vào giảng dạy môn đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam ở trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình

Tác giả: Thạc sĩ: Nguyễn Phương Quỳnh - Tổ Lý luận chính trị

Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục đạo đức và lý tưởng cách mạng cho thanh niên

Tác giả: Thạc sĩ: Quách Công Sơn - Tổ Lý luận chính trị

GIÁO TRÌNH: BÀI TẬP HÓA TRUNG HỌC CƠ SỞ (TS Lê Xuân Chiến)

LỜI NÓI ĐẦU

Là một giáo viên dạy bộ môn Hóa học ở bậc trung học cơ sở phải nắm chắc kiến thức về mặt lý thuyết và bên cạnh đó còn là phương pháp giải toán hóa học. Việc tính toán trong hóa học được áp dụng trong học tập, cuộc sống, trong sản xuất và trong khoa học. 

Học phần bài tập hóa học trung học cơ sở sẽ giúp sinh viên nắm được các phương pháp giải toán hóa học ở bậc trung học cơ sở. Đây là cơ sở để người học sau khi tốt nghiệp ra trường tự tin khi đứng lớp cũng như trong công tác.

  1. Bài viết nhiều người đọc
  2. Bài viết ưa thích

WE GO TO SCHOOL FOR A BETTER FUTURE

The french documentary film "Sur le chemin de l'école" (On the way to school) created by Pascal Plisson had a tremendous success in France and abroad. It shows what "going to school" means for four children living in Morocco, Kenya, Argentina and India. It is a fantastic educational tool. Yves sent us the DVD to show it to our students. Although in french, it has english subtitles and the stories it depicts speak for themselves. Not only does the film show the difficulties encountered by the students during their daily journey to school but it also shows the determination of these children and therefore their conscience that being educated is something not to be missed whatever the difficulties are. A spontaneous discussion took place after this event. The students were so enthusiastic that they have been invited to report their emotions, their empathy and their awareness through writings and drawings. These testimonies were then collected and compiled in the following book.

LỊCH - THỜI GIAN

« December 2023 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Chuyên mục