Hội thảo khoa học “Trường Mầm non hạnh phúc, công tác Bồi dưỡng thường xuyên và gắn kết đào tạo trong Giáo dục Mầm non” Featured

Written by  03 12, 2020

Hội thảo được xuất phát từ thực tiễn đào tạo nhà trường, từ đòi hỏi thực tiễn xã hội và bước đầu tiếp cận với xu thế giáo dục thế giới

Mục tiêu của Hội thảo là tạo diễn đàn mở, từ đó tạo ra cách tiếp cận mới trong quan niệm, trong đào tạo, trong thực hành và phát triển ngành giáo dục học mầm non tại trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình giai đoạn hiện nay.

Hội thảo tập trung vào 3 nội dung chính:

  • Trường Mầm non hạnh phúc và nói không với bạo hành trẻ em. Đây là nội dung được lãnh đạo của hai đơn vị Khoa Mầm non và Cơ sở thực hành tham gia tập huấn tại trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương vào tháng 4 năm 2019
  • Công tác Bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên mầm non năm học 2019 – 2020. Đây là nội dung do giảng viên của Khoa Mầm non tham gia tập huấn tại Hà Nội do Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục  - Bộ GD&ĐT tổ chức vào tháng 6 năm 2019
  • Công tác gắn kết đào tạo trong giáo dục mầm non là nội dung xuất phát từ chỉ đạo của trường Cao đẳng Sư phạm, từ thực tiễn thực hiện công tác đào tạo và thực hành do các giảng viên của các đơn vị đào tạo và đơn vị thực hành xây dựng

Những vấn đề được bàn luận trong Hội thảo là thiết thực, mang tính cấp thiết đối với sự phát triển của nhà trường nói chung và các đơn vị trong nhà trường nói riêng. Vì thế Hội thảo đã nhận được sự quan tâm rộng rãi của giảng viên, giáo viên nhà trường. Đây là điểm trọng yếu tạo nên sự thành công của Hội thảo.

Những thu hoạch tại Hội thảo sẽ giúp nhà trường, các đơn vị thực hiện công tác chỉ đạo trong lĩnh vực giáo dục mầm non phát huy thế mạnh đổi mới, vận dụng và triển khai vào thực tiễn.

Sửa lần cuối vào Thứ năm, 12 Tháng 3 2020 16:39
Ban Quản trị

Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình có sứ mệnh đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, nhân viên trường học từ bậc học mầm non đến trung học cơ sở; đào tạo nguồn nhân lực cho một số lĩnh vực khác đáp ứng nhu cầu về phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hòa Bình.

Website: www.cdsphoabinh.edu.vn
  1. Bài viết nhiều người đọc
  2. Bài viết ưa thích

WE GO TO SCHOOL FOR A BETTER FUTURE

The french documentary film "Sur le chemin de l'école" (On the way to school) created by Pascal Plisson had a tremendous success in France and abroad. It shows what "going to school" means for four children living in Morocco, Kenya, Argentina and India. It is a fantastic educational tool. Yves sent us the DVD to show it to our students. Although in french, it has english subtitles and the stories it depicts speak for themselves. Not only does the film show the difficulties encountered by the students during their daily journey to school but it also shows the determination of these children and therefore their conscience that being educated is something not to be missed whatever the difficulties are. A spontaneous discussion took place after this event. The students were so enthusiastic that they have been invited to report their emotions, their empathy and their awareness through writings and drawings. These testimonies were then collected and compiled in the following book.

LỊCH - THỜI GIAN

« April 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Chuyên mục