Kế hoạch triển khai công tác pháp chế năm 2023-2024 Featured

Written by  12 12, 2023

Căn cứ Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế; Công văn số 3878/BGDĐT-PC ngày 24/7/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức làm công tác pháp chế trong các cơ sở giáo dục đại học;

Căn cứ Công văn số 5132/BGDĐT-PC ngày 21/9/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2023-2024 về công tác pháp chế;

Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình xây dựng kế hoạch công tác pháp chế năm học 2023-2024

Tải nội dung tại file đính kèm

 

 

 

Sửa lần cuối vào Thứ ba, 12 Tháng 12 2023 15:26
Ban Quản trị

Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình có sứ mệnh đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, nhân viên trường học từ bậc học mầm non đến trung học cơ sở; đào tạo nguồn nhân lực cho một số lĩnh vực khác đáp ứng nhu cầu về phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hòa Bình.

Website: www.cdsphoabinh.edu.vn
  1. Bài viết nhiều người đọc
  2. Bài viết ưa thích

LỊCH - THỜI GIAN

« July 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Chuyên mục