Quyết định ban hành bổ sung Chuẩn đầu ra Hệ trung cấp chuyên nghiệp 2015

Written by  03 15, 2020

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành bổ sung Chuẩn đầu ra Các ngành đào tạo trình độ Trung cấp chuyên nghiệp Hệ chính quy trường CĐSP Hòa Bình

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HÒA BÌNH

Căn cứ Điều lệ trường Cao đẳng ban hành theo Thông tư số 01/2015/TT-BGDĐT, ngày 15  tháng 01  năm 2015 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

Căn cứ Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT, ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy chế công khai đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ Quy chế đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 22/2014/TT-BGDĐT ngày 9/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Hướng dẫn số 2512/BGDĐT-GDCN của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 27/5/2015 về việc dạy học ngoại ngữ tăng cường trong bậc Trung cấp chuyên nghiệp; 

Sửa lần cuối vào Chủ nhật, 15 Tháng 3 2020 19:33
Ban Quản trị

Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình có sứ mệnh đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, nhân viên trường học từ bậc học mầm non đến trung học cơ sở; đào tạo nguồn nhân lực cho một số lĩnh vực khác đáp ứng nhu cầu về phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hòa Bình.

Website: www.cdsphoabinh.edu.vn
  1. Bài viết nhiều người đọc
  2. Bài viết ưa thích

WE GO TO SCHOOL FOR A BETTER FUTURE

The french documentary film "Sur le chemin de l'école" (On the way to school) created by Pascal Plisson had a tremendous success in France and abroad. It shows what "going to school" means for four children living in Morocco, Kenya, Argentina and India. It is a fantastic educational tool. Yves sent us the DVD to show it to our students. Although in french, it has english subtitles and the stories it depicts speak for themselves. Not only does the film show the difficulties encountered by the students during their daily journey to school but it also shows the determination of these children and therefore their conscience that being educated is something not to be missed whatever the difficulties are. A spontaneous discussion took place after this event. The students were so enthusiastic that they have been invited to report their emotions, their empathy and their awareness through writings and drawings. These testimonies were then collected and compiled in the following book.

LỊCH - THỜI GIAN

« April 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Chuyên mục