Hội thảo thí điểm đánh giá tài liệu tiếng Mường cho sinh viên cao đẳng, học sinh trung cấp chuyên nghiệp và sinh viên trường CĐSP Hoà Bình theo Đề án dạy và học tiếng dân tộc Mường - GĐ 2018-2030 tầm nhìn đến 2035 trên địa bàn tỉnh Hoà Bình Featured

Written by  05 16, 2024

Từ ngày 16-20/5/2024, trường Cao đẳng Sư phạm Hoà Bình tổ chức Hội thảo thí điểm đánh giá tài liệu tiếng Mường cho sinh viên cao đẳng, học sinh trung cấp chuyên nghiệp và sinh viên trường Cao đẳng sư phạm Hoà Bình theo Đề án dạy và học tiếng dân tộc Mường - Giai đoạn 2018-2030 tầm nhìn đến 2035 trên địa bàn tỉnh Hoà Bình 

Tới dự Hội thảo có nhà giáo: Nguyễn Thị Lệ Hường - Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sư phạm Hoà Bình

Nhà giáo Đào Anh Tuấn - Phó Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sư phạm Hoà Bình

Nhà giáo: Nguyễn Yến Ngọc - Phó Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình

Với đặc thù là tỉnh miền núi có nhiều dân tộc anh em cùng chung sống, trong đó đồng bào dân tộc Mường chiếm trên 63% dân số. Vì vậy, việc bồi dưỡng tiếng nói, chữ viết, văn hóa, bản sắc dân tộc Mường cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh là rất cần thiết.

Nhằm mục đích giữ gìn, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc Mường, đặc biệt là bảo tồn tiếng nói và chữ viết của dân tộc Mường, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1349/QĐ-UBND ngày 08/6/2019 và Quyết định số 1139/QĐ-UBND ngày 31/5/2023 để thực hiện Đề án dạy và học tiếng dân tộc Mường giai đoạn 2018-2030, tầm nhìn đến năm 2035 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình (sau đây gọi là Đề án tiếng Mường). Sau khi Đề án được phê duyệt, UBND tỉnh Hòa Bình đã giao Sở GD&ĐT là đơn vị chủ trì, trường CĐSP Hòa Bình là đơn vị tổ chức triển khai thực hiện Đề án. Trong quá trình triển khai thực hiện Đề án, Trường CĐSP Hòa Bình luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ của các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố; các tổ chức, cá nhân có liên quan để tổ chức thực hiện Đề án và thu được những kết quả nhất định.

Tại Hội thảo đánh giá các điều kiện dạy học tiếng Mường trong trường phổ thông do Bộ GD&ĐT tổ chức ngày 25/5/2023 tại tỉnh Hoà Bình, Bộ GD&ĐT đã khẳng định, trong 3 tỉnh có nhiều người Mường sinh sống và làm việc (gồm Hoà Bình, Phú Thọ, Thanh Hoá) thì đến thời điểm hiện tại, Hoà Bình là tỉnh duy nhất có bộ chữ Mường được phê chuẩn, ban hành theo Quyết định số 2295/QĐ-UBND ngày 08/9/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình. Việc ban hành bộ chữ Mường đã giúp cho dân tộc Mường lần đầu tiên chính thức có bộ chữ riêng. Đây thật sự là một bước đi đột phá khẳng định quyết tâm và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị tỉnh nhà đối với việc bảo tồn phát huy giá trị văn hóa dân tộc Mường nói chung cũng như việc dạy và học tiếng dân tộc Mường trong cộng đồng dân cư và trong các trường phổ thông nói riêng.

Năm 2024, bước sang năm thứ 6 triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, sự ủng hộ, tạo điều kiện, hỗ trợ của các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện/thành phố; các cơ quan, tổ chức có liên quan và bà con nhân dân, Đề án tiếng Mường đã được triển khai đúng kế hoạch, lộ trình và đạt được những kết quả rõ nét trên bốn phương diện:

Thứ nhất: Công tác khảo sát, nắm bắt nhu cầu dạy và học tiếng dân tộc Mường

Thứ hai: Về xây dựng đội ngũ giảng viên, giáo viên cốt cán giáo viên dạy tiếng dân tộc Mường

Thứ ba: Về xây dựng chương trình, tài liệu dạy tiếng dân tộc Mường

Thứ tư: Tích cực chuẩn bị các điều kiện và tham mưu cho Sở GD&ĐT báo cáo, đề nghị Bộ GD&ĐT cho phép triển khai thực nghiệm dạy và học tiếng Mường trong các đơn vị trường học (trường Tiểu học, trường THCS, trường TH&THCS, trường THPT, trường PTDTNT, các trung tâm GDTX-GDNN) trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Hôm nay, trường Cao đẳng Sư phạm Hoà Bình tổ chức Hội thảo thí điểm đánh giá tài liệu tiếng Mường cho sinh viên cao đẳng, học sinh trung cấp chuyên nghiệp và sinh viên trường Cao đẳng sư phạm Hoà Bình theo Đề án dạy và học tiếng dân tộc Mường - Giai đoạn 2018-2030 tầm nhìn đến 2035 trên địa bàn tỉnh Hoà Bình nhằm đóng góp các ý kiến để việc dạy và học tiếng dân tộc Mường theo Đề án được tốt hơn.

Các khách mời, nghệ nhân, giảng viên cốt cán, sinh viên, học sinh sẽ thực hiện chương trình hội thảo từ ngày 16 đến ngày 20/5/2024.

Một số hình ảnh tại Hội thảo:

 

Nhà giáo Nguyễn Thị Lệ Hường chủ trì Hội thảo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

*B.H*

 

 

Sửa lần cuối vào Thứ năm, 16 Tháng 5 2024 14:41
Ban Quản trị

Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình có sứ mệnh đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, nhân viên trường học từ bậc học mầm non đến trung học cơ sở; đào tạo nguồn nhân lực cho một số lĩnh vực khác đáp ứng nhu cầu về phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hòa Bình.

Website: www.cdsphoabinh.edu.vn
  1. Bài viết nhiều người đọc
  2. Bài viết ưa thích

WE GO TO SCHOOL FOR A BETTER FUTURE

The french documentary film "Sur le chemin de l'école" (On the way to school) created by Pascal Plisson had a tremendous success in France and abroad. It shows what "going to school" means for four children living in Morocco, Kenya, Argentina and India. It is a fantastic educational tool. Yves sent us the DVD to show it to our students. Although in french, it has english subtitles and the stories it depicts speak for themselves. Not only does the film show the difficulties encountered by the students during their daily journey to school but it also shows the determination of these children and therefore their conscience that being educated is something not to be missed whatever the difficulties are. A spontaneous discussion took place after this event. The students were so enthusiastic that they have been invited to report their emotions, their empathy and their awareness through writings and drawings. These testimonies were then collected and compiled in the following book.

LỊCH - THỜI GIAN

« June 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Chuyên mục