CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH ĐÀO TẠO TRUNG CẤP SƯ PHẠM TIỂU HỌC

Written by  03 15, 2020

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH ĐÀO TẠO TRUNG CẤP SƯ PHẠM TIỂU HỌC

(Ban hành kèm theo quyết định số        /QĐ-CĐSP ngày      tháng 11 năm 2015

của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình)

 

1. Kiến thức

1.1 . Kiến thức chung

- Đạt được kiến thức chung về chính trị, giáo dục pháp luật.

- Hiểu biết về hệ thống giáo dục quốc dân, có năng lực tìm hiểu về đối tượng, môi trường giáo dục, công tác tổ chức quản lý trong ngành giáo dục và nhà trường hiện nay.

- Có kiến thức cơ bản về rèn luyện sức khoẻ, thể chất, quốc phòng an ninh, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Nắm vững phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục để có thể tự học, tự nghiên cứu nâng cao trình độ.

- Trình độ ngoại ngữ: Đạt trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam. (Áp dụng từ năm học 2015-2016).

 

- Đạt trình độ tin học: Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định số 03/2014/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

Ban Quản trị

Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình có sứ mệnh đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, nhân viên trường học từ bậc học mầm non đến trung học cơ sở; đào tạo nguồn nhân lực cho một số lĩnh vực khác đáp ứng nhu cầu về phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hòa Bình.

Website: www.cdsphoabinh.edu.vn
  1. Bài viết nhiều người đọc
  2. Bài viết ưa thích

WE GO TO SCHOOL FOR A BETTER FUTURE

The french documentary film "Sur le chemin de l'école" (On the way to school) created by Pascal Plisson had a tremendous success in France and abroad. It shows what "going to school" means for four children living in Morocco, Kenya, Argentina and India. It is a fantastic educational tool. Yves sent us the DVD to show it to our students. Although in french, it has english subtitles and the stories it depicts speak for themselves. Not only does the film show the difficulties encountered by the students during their daily journey to school but it also shows the determination of these children and therefore their conscience that being educated is something not to be missed whatever the difficulties are. A spontaneous discussion took place after this event. The students were so enthusiastic that they have been invited to report their emotions, their empathy and their awareness through writings and drawings. These testimonies were then collected and compiled in the following book.

LỊCH - THỜI GIAN

« May 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Chuyên mục