HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI QUY ĐỊNH SỐ 57-QĐ/TW, 58-QĐ/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ; KẾT LUẬN SỐ 27-KL/TW CỦA BAN BÍ THƯ TW; KẾT LUẬN SỐ 28-KL/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ; KẾ HOẠCH CỦA BTV TỈNH ỦY VỀ VIỆC THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 21-KH/TW NGÀY 25/10/2021

Written by  04 28, 2022

Thực hiện kế hoạch số 23-KH/ĐU  của Đảng ủy trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình, 13h30  thứ năm, ngày 28 tháng 4 năm 2022, Đảng ủy nhà trường đã tập trung toàn bộ Đảng viên tham dự Hội nghị quán triệt, triển khai các  quy định mới của Đảng.

Cụ thể, tại Hội nghị, đồng chí Đào Anh Tuấn - Phó Bí thư Đảng ủy đã báo cáo các nội dung sau:

1. Quy định số 57-QĐ/TW ngày 08/02/2022 của Bộ Chính trị về đối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo lý luận chính trị;

2. Quy định số 58-QĐ/TW ngày 08/02/2022 của Bộ Chính trị một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng;

3. Kết luận số 27-KL/TW ngày 21/02/2022 của Ban bí thư TW về xử lý sai phạm trong công tác cán bộ theo Kết luận số 48-KL/TW ngày 26/4/2019 và Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020;

 

Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Thị Lệ Hường - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường báo cáo tiếp các nội dung sau tại hội nghị:

4. Kết luận số 28-KL/TW ngày 21/02/2022  của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức;

5. Kế hoạch số 90-KH/TU ngày 01/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện kết luận số 21-KL/TW  ngày 25/10/2021 của Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến". "tự chuyển hóa".

6. Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 30/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2022-2025

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

 

Sửa lần cuối vào Thứ ba, 31 Tháng 10 2023 07:57
Ban Quản trị

Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình có sứ mệnh đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, nhân viên trường học từ bậc học mầm non đến trung học cơ sở; đào tạo nguồn nhân lực cho một số lĩnh vực khác đáp ứng nhu cầu về phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hòa Bình.

Website: www.cdsphoabinh.edu.vn
  1. Bài viết nhiều người đọc
  2. Bài viết ưa thích

WE GO TO SCHOOL FOR A BETTER FUTURE

The french documentary film "Sur le chemin de l'école" (On the way to school) created by Pascal Plisson had a tremendous success in France and abroad. It shows what "going to school" means for four children living in Morocco, Kenya, Argentina and India. It is a fantastic educational tool. Yves sent us the DVD to show it to our students. Although in french, it has english subtitles and the stories it depicts speak for themselves. Not only does the film show the difficulties encountered by the students during their daily journey to school but it also shows the determination of these children and therefore their conscience that being educated is something not to be missed whatever the difficulties are. A spontaneous discussion took place after this event. The students were so enthusiastic that they have been invited to report their emotions, their empathy and their awareness through writings and drawings. These testimonies were then collected and compiled in the following book.

LỊCH - THỜI GIAN

« June 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Chuyên mục