Print this page

Thông báo tuyển sinh 2020

Written by  05 15, 2020

Thông tin tuyển sinh năm 2020 - Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình

Sửa lần cuối vào Thứ sáu, 29 Tháng 5 2020 22:05
Ban Quản trị

Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình có sứ mệnh đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, nhân viên trường học từ bậc học mầm non đến trung học cơ sở; đào tạo nguồn nhân lực cho một số lĩnh vực khác đáp ứng nhu cầu về phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hòa Bình.

Website: www.cdsphoabinh.edu.vn