Print this page
Công tác chuẩn bị đón học sinh trở lại trường Công tác chuẩn bị đón học sinh trở lại trường

Công tác chuẩn bị đón học sinh trở lại trường Featured

Written by  05 03, 2020

Công tác chuẩn bị đón học sinh trở lại trường

051e0ed6cefa34a46deb.jpg 19cf81a84084badae395.jpg 1aa1cf6a0f46f518ac57.jpg

1de893d452f8a8a6f1e9.jpg 1f4776bcb6904cce1581.jpg 232d42f182dd788321cc.jpg

4069a82d6901935fca10.jpg 40fef1c230eecab093ff.jpg 419643c982e578bb21f4.jpg

4a5227c9e7e51dbb44f4.jpg 5d9e77ccb6e04cbe15f1.jpg 5ddd6bdfabf351ad08e2.jpg

630e4b498a65703b2974.jpg 677a7590b5bc4fe216ad.jpg 6d3bda421b6ee130b87f.jpg

6ed290e851c4ab9af2d5.jpg 788f0b49cb65313b6874.jpg 7a5fa98069ac93f2cabd.jpg

92557fcbbfe745b91cf6.jpg 9e38cddf0df3f7adaee2.jpg

Sửa lần cuối vào Thứ ba, 05 Tháng 5 2020 00:14
Ban Quản trị

Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình có sứ mệnh đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, nhân viên trường học từ bậc học mầm non đến trung học cơ sở; đào tạo nguồn nhân lực cho một số lĩnh vực khác đáp ứng nhu cầu về phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hòa Bình.

Website: www.cdsphoabinh.edu.vn