Ba công khai

Các nội dung Ba công khai Năm học 2021 - 2022: Tải ở file bên cạnh
QĐ 105 ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động về chức năng, nhiệm vụ các đơn vị trực…
QĐ 157 ban hành chuẩn đầu ra ngành Giáo dục mầm non trình độ liên thông từ trung cấp lên…
Công khai năm học 2022-2023: Tải tài liệu tại đây
BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ (Để đăng ký kiểm định chất lượng chương trình đào tạo)
  1. Bài viết nhiều người đọc
  2. Bài viết ưa thích

LỊCH - THỜI GIAN

« December 2023 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Chuyên mục