Print this page

Nâng cao năng lực dạy học cho giáo viên người dân tộc thiểu số cấp tiểu học và trung học cơ sở tỉnh Hòa Bình góp phần đổi mới giáo dục phổ thông

Written by  05 03, 2020

Nâng cao năng lực dạy học cho giáo viên người dân tộc thiểu số cấp tiểu học và trung học cơ sở tỉnh Hòa Bình góp phần đổi mới giáo dục phổ thông

1. Chuyên đề 1: Cơ sở lý luận của vấn đề nâng cao năng lực dạy học cho giáo viên Tiểu học và Trung học cơ sở 

2. Chuyên đề 2: Các căn cứ và nguyên tắc đề xuất các giải pháp

3. Chuyên đề 3: Hệ thống các giải pháp nâng cao năng lực dạy học cho giáo viên người dân tộc thiểu số cấp Tiểu học

4. Chuyên đề 4: Hệ thống các giải pháp nâng cao năng lực dạy học cho giáo viên người dân tộc thiểu số cấp Trung học cơ sở

5. Chuyên đề 5: Báo cáo kết quả thực nghiệm giải pháp đề xuất

BÁO CÁO THỰC TRẠNG

BÁO CÁO TỔNG HỢP

BÁO CÁO TÓM TẮT

Sửa lần cuối vào Thứ hai, 04 Tháng 5 2020 23:47
Ban Quản trị

Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình có sứ mệnh đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, nhân viên trường học từ bậc học mầm non đến trung học cơ sở; đào tạo nguồn nhân lực cho một số lĩnh vực khác đáp ứng nhu cầu về phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hòa Bình.

Website: www.cdsphoabinh.edu.vn