Khoa Tiểu học & THCS

THÔNG TIN CHUNG

- Địa chỉ: Nhà A1 - Tầng 1 - Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình

- Điện thoại: 

- Email: 

 

Cơ cấu tổ chức

TT Ảnh Đại diện Họ và tên Chức vụ Trình độ chuyên môn Điện thoại Email
1 Bùi Văn Dược

Trưởng khoa

Thạc sĩ, chuyên ngành Ngữ văn

   
2 Nguyễn Thị Thu Hương

Phó Trưởng khoa

Thạc sĩ, chuyên ngành Lịch sử

   
3 Nguyễn Thị Kim Cúc
Giảng viên

Thạc sĩ, chuyên ngành Ngữ văn

   
4 Ngô Thị Hoa
Giảng viên, Giáo vụ khoa

Cử nhân SP Toán- Lý

   
5 Dương Thùy Trang Giảng viên

Thạc sĩ, chuyên ngành Hán nôm

   
6 Mai Huệ Giảng viên

Thạc sĩ, chuyên ngành Quản lý Giáo dục

   
  Nguyễn Thu Phương Giảng viên

Thạc sỹ chuyên ngành Tiếng anh

   
  Lỗ Thị Nhung Giảng viên

Thạc sỹ chuyên ngành Tiếng anh

   
  Trần Thị Na Giảng viên

Cử nhân Tiếng anh

   
  Phạm Thị Minh Huyền Giảng viên Cử nhân Tiếng anh    
  Nguyễn Mạnh Huy Giảng viên Thạc sỹ chuyên ngành Mỹ Thuật    
  Bùi Anh Riu Giáo viên THPT Cử nhân Mỹ thuật    
  Lê Hữu Chung Giáo viên THPT Cử nhân Âm nhạc    
  Hà Thị Băng Tâm Giáo viên THPT Cử nhân Âm nhạc