Trường PTTHCLC Nguyễn Tất Thành

THÔNG TIN CHUNG

- Địa chỉ: Nhà D - Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình

- Điện thoại:

- Email: 

I. Chức năng, nhiệm vụ

1. Chức năng

2. Nhiệm vụ 


II. Cơ cấu tổ chức

TT Ảnh Đại diện Họ và tên Chức vụ TĐ.Chuyên môn Điện thoại Email
1 Ngô Thị Thùy Hương

HIệu trưởng

Thạc sĩ, chuyên ngành Tiếng Anh

   
2 Nguyễn Văn Tuấn

Tổ trưởng tổ Tự nhiên

Cử nhân, chuyên ngành SP Vật lý- Tin học

   
3 Quách Thị Thúy Thiện
Tổ trưởng tổ Xã hội

Cử nhân, chuyên ngành SP Tiếng Anh

   
4 Nguyễn Phương Anh
Giảng viên,Thư ký hội đồng

Thạc sĩ, chuyên ngành Toán học

   
5   Bùi Thị Dần Giảng viên chính

Thạc sĩ, chuyên ngành Toán học

   
6   Ngô Thị Thu Thủy Giảng viên chính

Thạc sĩ, chuyên ngành Toán học

   
7   Nguyễn Văn Hào Giảng viên

Thạc sĩ, chuyên ngành Hệ thống máy tính

   
8   Nguyễn Thị Thanh Hà Giảng viên

Thạc sĩ, chuyên ngành Âm nhạc

   
9   Phùng Thị Thu Trang Giảng viên

Thạc sĩ, chuyên ngành Mỹ thuật

   
10   Nguyễn Vũ A Sa Giảng viên

Thạc sĩ, chuyên ngành Sinh học

   
11   Phạm Thị Thu Hằng Giảng viên

Thạc sĩ, chuyên ngành Địa lý

   
12   Bùi Văn Thành Giảng viên

Cử nhân, chuyên ngành SP Lịch sử

   
13   Trần Hải Yến Giảng viên

Cử nhân, chuyên ngành SP Ngữ văn

   
14   Phùng Thị Mai Huyền Giảng viên

Cử nhân, chuyên ngành SP Toán học

   
15   Hoàng Thu Thủy Giảng viên

Cử nhân, chuyên ngành Thư viện- Thông tin

   
16   Lương Thị Nhàn Giảng viên

Cử nhân, chuyên ngành Công tác xã hội

   
17   Nguyễn Thị Thanh Vân Giảng viên

Cử nhân, chuyên ngành SP Ngữ văn

   
18   Vũ Thị Trang Giáo viên hợp đồng

Cử nhân cao đẳng, chuyên ngành GD Tiểu học

   
19   Ngần Thị Hoa Giáo viên hợp đồng

Cử nhân cao đẳng, chuyên ngành GD Tiểu học

   
20   Bùi Thị Diệu Hương Giáo viên hợp đồng

Cử nhân cao đẳng, chuyên ngành GD Tiểu học

   
21   Trần Thị Thu Hà Giáo viên hợp đồng

Cử nhân cao đẳng, chuyên ngành GD Tiểu học