• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Ngành Cao đẳng Sư phạm Hóa

Sinh viên theo học chuyên ngành Sư phạm Hóa (Chương trình Hóa - Địa) sẽ được trang bị các kiến thức cơ bản và toàn diện về các môn học như hoá học đại cương, hoá học hữu cơ, hoá học vô cơ, hoá học phân tích, hoá học môi trường. Nắm vững phương pháp dạy học bộ môn đảm bảo theo yêu cầu đổi mới mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, kiểm tra đánh giá môn học ở trường trung học cơ sở.

 

Ngoài ra SV còn được trang bị các kiến thức cơ bản và chuyên sâu về kiến thức Địa lí (môn 2), các phương pháp dạy học địa lí để giảng dạy môn Địa lý ở trường Trung học cơ sở.

Trong quá trình đào tạo, SV sẽ được rèn luyện bằng thực tế thỉnh giảng tại các trường phổ thông THCS để đạt được các kỹ năng sư phạm cơ bản, kỹ năng làm thí nghiệm và lắp ráp các dụng cụ thí nghiệm. Vận dụng tốt các phương pháp và kỹ thuật dạy học vào thực tiễn.

Sinh viên tốt nghiệp ngành Cao đẳng Sư phạm Hóa được công nhận là Cử nhân Cao đẳng Sư phạm và sau khi ra trường có thể đảm nhiệm các vị trí sau:

Giáo viên giảng dạy môn Hoá học (môn 1) và Địa lí (môn 2) tại các trường Trung học cơ sở. Phụ tá các phòng thí nghiệm Hoá ở trường Trung học cơ sở. Cử nhân ngành sư phạm Hóa học có thể tiếp tục học lên đại học hoặc trình độ cao hơn tại các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước.

3. Ngành Cao đẳng Sư phạm Hóa ( chương trình:  Hóa – Sinh )

Sinh viên theo học chuyên ngành Sư phạm Hóa (Chương trình Hóa - Sinh) sẽ được trang bị các kiến thức cơ bản và toàn diện về các môn học như hoá học đại cương, hoá học hữu cơ, hoá học vô cơ, hoá học phân tích, hoá học môi trường. Nắm vững phương pháp dạy học bộ môn đảm bảo theo yêu cầu đổi mới mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, kiểm tra đánh giá môn học ở trường trung học cơ sở.

Ngoài ra SV còn được trang bị các kiến thức cơ bản và chuyên sâu về kiến thức Sinh học (môn 2), các phương pháp dạy học Sinh học để giảng dạy môn Sinh học ở trường Trung học cơ sở.

Trong quá trình đào tạo, SV sẽ được rèn luyện bằng thực tế thỉnh giảng tại các trường phổ thông THCS để đạt được các kỹ năng sư phạm cơ bản, kỹ năng làm thí nghiệm và lắp ráp các dụng cụ thí nghiệm. Vận dụng tốt các phương pháp và kỹ thuật dạy học vào thực tiễn.

Sinh viên tốt nghiệp ngành Cao đẳng Sư phạm Hóa được công nhận là Cử nhân Cao đẳng Sư phạm và sau khi ra trường có thể đảm nhiệm các vị trí sau:

Giáo viên giảng dạy môn Hoá học (môn 1) và Sinh học (môn 2) tại các trường Trung học cơ sở. Phụ tá các phòng thí nghiệm Hoá, Sinh ở trường Trung học cơ sở. Cử nhân ngành sư phạm Hóa học có thể tiếp tục học lên đại học hoặc trình độ cao hơn tại các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước.

Калькулятор расчета пеноблоков смотрите на этом ресурсе
Все о каркасном доме можно найти здесь http://stroidom-shop.ru
Как снять комнату в коммунальной квартире смотрите тут comintour.net
: