Print this page

Khai mạc đợt khảo sát chính thức đánh giá chất lượng giáo dục trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình

Written by  05 08, 2020

Tại trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình, sáng ngày 8 tháng 5 năm 2020, Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục thuộc Trường Đại học Quốc gia Hà Nội đã khai mạc đợt khảo sát chính thức đánh giá chất lượng giáo dục trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình. Đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài gồm 6 thành viên được thành lập theo Quyết định số  37/QĐ-KĐCL ngày 14 tháng 2 năm 2020 của Giám đốc Trung tâm KĐCLGD-ĐHQG Hà Nội, do GS. TSKH Đặng Ứng Vận làm trưởng đoàn. 

           

(Đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài)

Tới dự Khai mạc có Tiến sỹ Bùi Thị Kim Tuyến, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình; Tiến sỹ Đinh Văn Toàn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội; Ban Giám hiệu và đại diện cán bộ giảng viên, công nhân viên chức và học sinh sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình.

            

(Tiến sỹ Bùi Thị Kim Tuyến, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình)

Tại Lễ Khai mạc, Tiến sỹ Bùi Thị Kim Tuyến, Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Hòa Bình đã ghi nhận sự nỗ lực của tập thể cán bộ, giảng viên, học sinh sinh viên nhà trường trong công tác thu thập dữ liệu, minh chứng đáp ứng yêu cầu của đợt khảo sát. Giám đốc cũng nhấn mạnh kết quả đánh giá chất lượng giáo dục trường CĐSP Hòa Bình sẽ là cơ sở quan trọng cho UBND tỉnh Hòa Bình, Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục giao nhiệm vụ đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên và một số nhiệm vụ khác cho trường CĐSP trong thời gian tới.     

                    

(Tiến sỹ Đinh Văn Toàn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội)

Thạc sỹ Nguyễn Thị Lệ Hường, Phó Hiệu trưởng, Phụ trách nhà trường đã báo cáo tóm tắt tổng quan về trường CĐSP Hòa Bình và quá trình tự đánh giá chất lượng giáo dục  của nhà trường trong chu kỳ 2015 – 2019.

              

(Thạc sỹ Nguyễn Thị Lệ Hường, Phó Hiệu trưởng, Phụ trách nhà trường)

Dự kiến Đoàn Chuyên gia đánh giá sẽ thực hiện nhiệm vụ tại trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình từ ngày 8 đến hết ngày 12 tháng 5 năm 2020. 

             

 

Tác giả: Lê Thị Thu Hương

Phòng QLKH&BD

Sửa lần cuối vào Thứ sáu, 08 Tháng 5 2020 16:54
Ban Quản trị

Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình có sứ mệnh đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, nhân viên trường học từ bậc học mầm non đến trung học cơ sở; đào tạo nguồn nhân lực cho một số lĩnh vực khác đáp ứng nhu cầu về phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hòa Bình.

Website: www.cdsphoabinh.edu.vn