Print this page

Hội thảo mô hình trường phổ thông liên kết trong trường Cao đẳng Sư phạm

Written by  04 11, 2021

Hội thảo mô hình trường phổ thông liên kết trong trường Cao đẳng Sư phạm

Nguồn: Đài phát thanh và truyền hình hòa bình

Chương trình thời sự: Trưa ngày 9/4/2021

Sửa lần cuối vào Chủ nhật, 11 Tháng 4 2021 17:34
Ban Quản trị

Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình có sứ mệnh đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, nhân viên trường học từ bậc học mầm non đến trung học cơ sở; đào tạo nguồn nhân lực cho một số lĩnh vực khác đáp ứng nhu cầu về phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hòa Bình.

Website: www.cdsphoabinh.edu.vn