• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Khoa Trung học cơ sở (từ năm 2018 - nay)

Khoa Trung học cơ sở (từ năm 2018 - nay)

KHOA TRUNG HỌC CƠ SỞ (2018- Nay)…

Đọc thêm: Khoa Trung học cơ sở (từ năm 2018 - nay)

Khoa Ngoại ngữ

Khoa Ngoại ngữ

  • Văn phòng: Tầng 1 – Dãy nhà Hiệu bộ
  • Điện thoại: +84 218 38 680 070
  • Email: de.english@yahoo.com.vn

Đọc thêm: Khoa Ngoại ngữ

Khoa Mỹ thuật & Âm nhạc

Khoa Mỹ thuật & Âm nhạc

Đọc thêm: Khoa Mỹ thuật & Âm nhạc

Khoa xã hội & nhân văn

Khoa xã hội & nhân văn

  • Văn phòng: Tầng 4 – Dãy nhà 5 tầng
  • Điện thoại: 02183.893021
  • Email: k.xhnv@yahoo.com…

Đọc thêm: Khoa xã hội & nhân văn

Khoa Tự nhiên - Công nghệ

Khoa Tự nhiên - Công nghệ

  • Văn phòng: Tầng 4 – Dãy nhà 5 tầng
  • Điện thoại: 02183.893028
  • Email:k.tncnhb@yahoo.com; k.tncnsphb@gmail.com…

Đọc thêm: Khoa Tự nhiên - Công nghệ

: