• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Văn bản số hiệu 118/SGD&ĐT-KHTC

Thuộc tínhGiá trị
Số hiệu:118/SGD&ĐT-KHTC
Trích yếu:

Tăng cường triển khai Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất theo Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 05/3/2013 và Quyết định số 26/2016/QĐ-TTg ngày 01/7/2016.

Tập tin:118khtc2019.pdf
Kích thước: 611.87 kB
Loại:pdf (kiểu ứng dụng: application/pdf)
Người đăng:tocntt.c23
Ngày đăng: 15/01/2019 20:44
Được phép:Everybody
Kiểm soát:Ban quản trị
Lượt đọc:163 lượt
Ngày sửa: 15/01/2019 20:44
Trang chủ:
Mã CRC:
Mã MD5:
: