• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Văn bản số hiệu 119/SGD&ĐT-KHTC

Thuộc tínhGiá trị
Số hiệu:119/SGD&ĐT-KHTC
Trích yếu:

Thực hiện báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2018.

Tập tin:119khtc.signed.pdf
Kích thước: 1015.11 kB
Loại:pdf (kiểu ứng dụng: application/pdf)
Người đăng:tocntt.c23
Ngày đăng: 15/01/2019 20:22
Được phép:Everybody
Kiểm soát:Ban quản trị
Lượt đọc:169 lượt
Ngày sửa: 15/01/2019 20:22
Trang chủ:
Mã CRC:
Mã MD5:
: