• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Văn bản số hiệu 02/2017/TT-VPCH

Thuộc tínhGiá trị
Số hiệu:02/2017/TT-VPCH
Trích yếu:

Thông tư Hướng dẫn về nghiệp vụ Kiểm soát thủ tục hành chính

Tập tin:02_2017_tt-vpcp_17237135.pdf
Kích thước: 1.87 MB
Loại:pdf (kiểu ứng dụng: application/pdf)
Người đăng:tocntt.c23
Ngày đăng: 11/01/2019 21:17
Được phép:Everybody
Kiểm soát:Ban quản trị
Lượt đọc:83 lượt
Ngày sửa: 11/01/2019 21:18
Trang chủ:
Mã CRC:
Mã MD5:
: