• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Văn bản số hiệu 42qdub_dinhkemcv_2490

Thuộc tínhGiá trị
Số hiệu:42qdub_dinhkemcv_2490
Trích yếu:

Ban hành Quy định dang mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định; dang mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình; danh mục tài sản cố định đặc thù thuộc phạm vi quản lý của Tỉnh Hòa Bình

Tập tin:42qdub_dinhkemcv_2490.pdf
Kích thước: 2.03 MB
Loại:pdf (kiểu ứng dụng: application/pdf)
Người đăng:tocntt.c23
Ngày đăng: 27/12/2018 20:45
Được phép:Everybody
Kiểm soát:Ban quản trị
Lượt đọc:95 lượt
Ngày sửa: 27/12/2018 20:47
Trang chủ:
Mã CRC:
Mã MD5:
: