• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Văn bản số hiệu 2336/QĐ-UBND

Thuộc tínhGiá trị
Số hiệu:2336/QĐ-UBND
Trích yếu:

Quyết định ban hành Bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2018

Tập tin:quyet_dinh_2336_ubnd_ngay_10_10_2018.pdf
Kích thước: 2.51 MB
Loại:pdf (kiểu ứng dụng: application/pdf)
Người đăng:tocntt.c23
Ngày đăng: 17/10/2018 15:14
Được phép:Everybody
Kiểm soát:Ban quản trị
Lượt đọc:259 lượt
Ngày sửa: 17/10/2018 15:15
Trang chủ:
Mã CRC:
Mã MD5:
: