• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Văn bản số hiệu 10/2018/QĐ-UBND

Thuộc tínhGiá trị
Số hiệu:10/2018/QĐ-UBND
Trích yếu:

QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH VỀ VIỆC NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN DO LẬP THÀNH TÍCH XUẤT SẮC ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG TRONG CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TỈNH HÒA BÌNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 04/2014/QÐ-UBND NGÀY 27/01/2014 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

Tập tin:QD10-2018.pdf
Kích thước: 206.88 kB
Loại:pdf (kiểu ứng dụng: application/pdf)
Người đăng:tocntt.c23
Ngày đăng: 12/04/2018 11:39
Được phép:Everybody
Kiểm soát:Ban quản trị
Lượt đọc:237 lượt
Ngày sửa: 12/04/2018 11:40
Trang chủ:
Mã CRC:
Mã MD5:
: