• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Văn bản số hiệu 1677-QD-DGDHB

Thuộc tínhGiá trị
Số hiệu:1677-QD-DGDHB
Trích yếu:

Cấp phép tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin đối với trung tâm ngoại ngữ tin học trực thuộc Sở giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình

Tập tin:1667-QD-SGDHB.pdf
Kích thước: 842.35 kB
Loại:pdf (kiểu ứng dụng: application/pdf)
Người đăng:tocntt.c23
Ngày đăng: 16/08/2017 14:43
Được phép:Everybody
Kiểm soát:Ban quản trị
Lượt đọc:252 lượt
Ngày sửa: 16/08/2017 14:49
Trang chủ:
Mã CRC:
Mã MD5:

: