• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Hội thi phụ nữ sáng tạo và tọa đàm kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8-3

Hội thi phụ nữ sáng tạo và tọa đàm kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8-3

Được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường, chiều ngày 08 tháng 3 năm 2016 Công đoàn trường CĐSP Hòa Bình đã tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm mí…

Đọc thêm: Hội thi phụ nữ sáng tạo và tọa đàm kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8-3

Lễ phát động và hưởng ứng "Chiến dịch hiến máu tình nguyện dịp tết và lễ hội xuân hồng 2016"

Lễ phát động và hưởng ứng

Thực hiện công văn số 408/BGDĐT-CTHSSV ngày 29/01/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hưởng ứng “Chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện dịp tết và Lễ hội Xuân hồng” năm 2016;…

Đọc thêm: Lễ phát động và hưởng ứng "Chiến dịch hiến máu tình nguyện dịp tết và lễ hội xuân hồng 2016"

Kế hoạch về việc tổ chức Chương trình tọa đàm “Tư vấn sức khỏe sinh sản và tâm lý HSSV năm 2016"

Kế hoạch về việc tổ chức Chương trình tọa đàm “Tư vấn sức khỏe sinh sản và tâm lý HSSV năm 2016

Thực hiện Công văn số 47/SGD&ĐT-HSSVGDDT ngày 13/01/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hòa Bình về hướng dẫn thực hiện công tác tư vấn tâm lý cho HSSV giai đoạn 2016- 2020;…

Đọc thêm: Kế hoạch về việc tổ chức Chương trình tọa đàm “Tư vấn sức khỏe sinh sản và tâm lý HSSV năm 2016"

Hội nghị tổng kết công tác ANTT năm 2015 và triển khai công tác ANTT năm 2016

Hội nghị tổng kết công tác ANTT năm 2015 và triển khai công tác ANTT năm 2016

Thực hiện kế hoạch tổng kết công tác ANTT năm 2015 và triển khai chương trình công tác ANTT năm 2016 của Công An tỉnh Hòa Bình,

chiều ngày 25 tháng 02…

Đọc thêm: Hội nghị tổng kết công tác ANTT năm 2015 và triển khai công tác ANTT năm 2016

Hội nghị quán triệt, phổ biến chỉ thị 51-CT/TW của Bộ chính trị

Hội nghị quán triệt, phổ biến chỉ thị 51-CT/TW của Bộ chính trị

Thực hiện Công văn số 43-CV/ĐU ngày 03/02/2016 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hòa Bình về tổ chức phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 51-CT/TW của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 -2021 và các văn bản hướng dẫn của cấp trên, chiều ngày 25 tháng 02 năm 2016, Đảng ủy trường CĐSP Hòa Bình tổ chức Hội nghị quán triệt, phổ biến Chỉ thị số 51-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 -2021.…

Đọc thêm: Hội nghị quán triệt, phổ biến chỉ thị 51-CT/TW của Bộ chính trị

Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 85/2015/QH13

Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 85/2015/QH13

Thực hiện Công văn số 43-CV/ĐU ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hòa Bình về tổ chức phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 51-CT/TW của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021 và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên;…

Đọc thêm: Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 85/2015/QH13

: