• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC AN NINH TRẬT TỰ NĂM 2017, TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC AN NINH TRẬT TỰ NĂM 2018

Ngày 9 tháng 3 năm 2018, trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác An ninh trật tự năm 2017 và Triển khai Chương trình Công tác An ninh trật tự năm 2018. Tham dự hội nghị có Trung tá Bùi Phương Nghị - Phó Trưởng phòng PV28 – Công an Tỉnh Hòa Bình, Trung tá Bùi Thành Chung – Phó đội trưởng đội Y tế - Giáo dục – Lao động xã hội PA83 – Công an Tỉnh Hòa Bình, lãnh đạo công an phường Chăm Mát, Tổ trưởng tổ an ninh liên hoàn số 3 Phường Chăm Mát, các đồng chí Tổ trưởng tổ dân phố 24, 25, 26 phường Chăm Mát.

Báo cáo tại hội nghị nễu rõ: Nhà trường thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho CBGV, HSSV bằng việc triển khai thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước thông qua tuần giáo dục công tác chính trị đầu năm học và các buổi sinh hoạt tập thể hàng tháng của nhà trường. Như: Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; chỉ thị số 39-CT/TW ngày 18/8/2014 của Bộ chính trị về “Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay”; kế hoạch số 112-KH/TU ngày 29/10/2014 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay trên địa bàn tỉnh Hòa Bình”.

(Đồng chí Bùi Văn Thành tham luận về công tác an ninh trật tự công tác HSSV)

Làm tốt công tác tuyên truyền cho đảng viên, CBGV, HSSV trong toàn trường nắm rõ âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hoà bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; đẩy mạnh các biện pháp đấu tranh phản bác với các quan điểm sai trái  của kẻ địch, ngăn chặn các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 25/10/2013 của BCH TW Đảng khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; chỉ thị số 46/CT-TW, ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới”…; chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tập trung xây dựng lực lượng nòng cốt, đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động móc nối trong – ngoài, nhen nhóm hình thành “lực lượng chính trị đối lập”.

Chủ động thanh tra, giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo, đối với cá nhân, tổ chức nhất là những vấn đề gây mất đoàn kết nội bộ, tham nhũng tiêu cực. Phát huy và thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ quan để phát huy quyền làm chủ của cán bộ giáo viên, HSSV, xây dựng củng cố tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh.

Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nuớc, Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 21/2/2012 của chính phủ về nâng cao chất lượng hiệu quả công tác bảo vệ bí mật nhà nuớc trong tình hình mới và Quy chế bảo vệ bí mật nhà nuớc tỉnh Hòa Bình, nhất là những quy định về việc tiếp xúc, quan hệ, làm việc với nguời nuớc ngoài. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để cán bộ, đảng viên không để các đối tượng phản động lợi dụng kích động, lôi kéo.

Thực hiện tốt Chỉ thị 28-CT/TW, ngày 16/9/2013 của Ban bí thư về “Tăng cuờng công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng”, chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 17/6/2014 của Thủ tuớng Chính phủ về “Tăng cường công tác đảm bảo an ninh và an toàn thông tin mạng trong tình hình mới”. Quản lý, kiểm soát an ninh thông tin, internet, mạng xã hội…không để xảy ra lộ, lọt bí mật quan trọng hoặc tuyên truyền văn hóa phẩm độc hại trong HSSV.

Đối với công tác bảo vệ an ninh kinh tế - văn hoá - tư tưởng, bảo vệ tài sản: Tăng cuờng công tác bảo vệ an ninh kinh tế, an ninh văn hoá và an ninh xã hội chống suy thoái tư tưởng và tự diễn biến nội bộ. Triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 36-CT/TU ngày 29/8/2014 của Ban thuờng vụ Tỉnh ủy về “Tăng cuờng sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phi chính phủ nuớc ngoài trên địa bàn tỉnh”; chú trọng bảo vệ an ninh, an toàn các công trình trọng điểm; thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 20/11/2015 của Ban thuờng vụ Tỉnh ủy về tăng cuờng sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý ngân sách của nhà truờng; không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực; thực hiện nghiêm túc Quyết định số 208/QĐ-TTg ngày 14/02/2011 của Thủ tuớng Chính phủ về Chiến luợc ngoại giao văn hóa đến năm 2020. Chấn chỉnh kịp thời tình trạng đưa các thông tin nhạy cảm, một chiều gây dư luận bức xúc trong xã hội, ảnh huởng xấu tới uy tín CBGV của nhà truờng.

(Đồng chí Lê Thị Hồng Hải tham luận công tác an ninh trật tự bảo vệ cơ sở vật chất)

Đối với Công tác giữ gìn trật tự, an toàn xã hội: Xây dựng  kế hoạch và thành lập đội tuyên truyền phòng chống cháy, nổ, cứu hộ, cứu nạn nhằm đảm bảo an toàn cho con người và tài sản.

Nhà trường thường xuyên củng cố, xây dựng đội ngũ bảo vệ đủ về số lượng và đảm bảo về chất lượng nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ (Hiện nay nhà trường có 03 bảo vệ trong đó 01 bảo vệ là hợp đồng 68 làm theo giờ hành chính, 02 bảo vệ thay phiên nhau trực 24/24 giờ).

Thường xuyên phối hợp với chính quyền phường, Công an phường Chăm Mát, Công an PA83, tổ dân phố và cụm an ninh liên hoàn số 3 làm tốt công tác đảm bảo an ninh, trật tự trường học và quản lý tốt CBGV, NV và HSSV nội, ngoại trú  không để kẻ xấu lợi dụng, kích động, lôi kéo vào các hành vi vi phạm pháp luật…góp phần hiệu quả vào công tác giữ gìn TTATXH trên địa bàn.

Thực hiện nghiêm các biện pháp phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo; phòng Giáo dục và Đào tạo về phòng chống lụt bão, thiên tai và giảm nhẹ thiên tai, thương tích đặc biệt trong đợt bão lụt xảy ra vừa qua trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

(Đồng chí Bùi Phương Nghị - Phó Trưởng phòng PV28 – Công an Tỉnh Hòa Bình câp nhật thông tin về tình hình an ninh ninh trật tự trong và ngoài địa bàn tỉnh Hòa Bình)

Kết luận tổng kết hội nghị, Thầy giáo Bùi Văn Lý - Phó Hiệu trưởng nhà trường đã  biểu dương và ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của các lực lượng làm công tác đảm bảo ANTT trong nhà trường, đồng thời trân trọng đề nghị tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp giúp đỡ nhiều hơn nữa của lực lượng công an các cấp đặc biệt là Phòng PA83 Công an tỉnh Hòa Bình, Công an Phường Chăm Mát và Tổ dân phố nơi trường có trụ sở để góp phần đảm bảo tốt công tác ANTT, an toàn xã hội trong nhà trường.

Калькулятор расчета пеноблоков смотрите на этом ресурсе
Все о каркасном доме можно найти здесь http://stroidom-shop.ru
Как снять комнату в коммунальной квартире смотрите тут comintour.net
: