• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Đại hội IV Hội sinh viên Việt Nam trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình, nhiệm kỳ 2018-2020

Ngày 24-25/10/2018, Hội Sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình tổ chức Đại hội IV Hội sinh viên Việt Nam trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình, nhiệm kỳ 2018-2020. 

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội Sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình đã thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Sinh viên 5 tốt” và “Sinh viên xây dựng môi trường giáo  dục tích cực, thân thiện, lành mạnh”. Ngoài ra, Hội Sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình đã có nhiều hoạt động tình nguyện, thu hút đông đảo sinh viên tham gia. Bên cạnh đó, hội còn có nhiều chương trình giúp sinh viên rèn luyện đạo đức, tác phong, hỗ trợ sinh viên trong học tập, sáng tạo.

Trong nhiệm kỳ tới, Hội Sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Sinh viên 5 tốt” và chương trình “Xây dựng Hội Sinh viên Việt Nam vững mạnh”; Tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng hội viên, nhân rộng các mô hình câu lạc bộ, đội nhóm, các hình thức tổ chức, vận động, tập hợp sinh viên hiệu quả với khẩu hiệu hành động “Sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình thi đua học tập, chủ động, sáng tạo, tình nguyện và hội nhập”.