• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

THÔNG BÁO: MỞ CÁC KHÓA HỌC TIẾNG ANH TĂNG CƯỜNG CHO NGƯỜI HỌC TỪ BẬC A1 ĐẾN B2

Căn cứ Công văn số: 589/SGD&ĐT- GDTX- GDCN ngày 12 tháng 4 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hoà Bình về việc cho phép trường CĐSP Hoà Bình phối hợp với trường Đại học Sư phạm hà Nội và trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức các khoá bồi dưỡng kiến thức và thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ các bậc: A1, A2, B1, B2 và C1 cho toàn thể cán bộ, nhân viên, giảng viên, học sinh và sinh viên trong và ngoài trường CĐSP Hoà Bình.

Nhằm hỗ trợ người học đạt kết quả tốt trong các kỳ thi cấp chứng chỉ các bậc từ A1 đến B2, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học và Kỹ năng nghề nghiệp trường CĐSP Hoà Bình thông báo mở các khoá học tiếng Anh tăng cường cho người học từ bậc A1 đến B2, nôi dung cụ thể như sau: