• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Công văn về việc các phương thức tấn công khai thác hệ thống mới của nhóm tin tặc Shadow Brokers

Công văn về việc các phương thức tấn công khai thác hệ thống mới của nhóm tin tặc Shadow Brokers

Sở Thông tin và Truyền thông nhận được công văn số 123/VNCERT-ĐPƯC ngày 24/4/2017 của Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam - Bộ Thông tin và…

Đọc thêm: Công văn về việc các phương thức tấn công khai thác hệ thống mới của nhóm tin tặc Shadow Brokers

Công văn về việc tuyển sinh đào tạo nâng chuẩn CBQL, GV trình độ ĐHSP hệ vừa làm vừa học năm 2017

Công văn về việc tuyển sinh đào tạo nâng chuẩn CBQL, GV trình độ ĐHSP hệ vừa làm vừa học năm 2017

Thực hiện công văn số 419/UBND-VX ngày 06/5/2016 của UBND Tỉnh về việc liên kết đào tạo đại học sư phạm vừa học vừa làm năm 2016 tại Hòa Bình; căn cứ công văn số 1022/BGDĐT-GDĐH ngày 16 tháng 3 năm 2017 của Bộ giáo dục và Đào tạo về việc cho phép trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 liên kết đào tạo các lớp đại học sư phạm ngành giáo dục mầm non và giáo dục tiểu học hệ vừa làm vừa học với Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh các lớp đại học sư phạm ngành giáo dục mầm non và giáo dục tiểu học hệ vừa làm vừa học cho cán bộ quản lý, giáo viên đang công tác tại đơn vị, trường học trong ngành giáo dục - đào tạo tỉnh Hòa Bình…

Đọc thêm: Công văn về việc tuyển sinh đào tạo nâng chuẩn CBQL, GV trình độ ĐHSP hệ vừa làm vừa học năm 2017

Quyết định về việc thành lập trường phổ thông thực hành chất lượng cao thuộc trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình

Quyết định về việc thành lập trường phổ thông thực hành chất lượng cao thuộc trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình

Căn cứ công văn số 1481/SGD&ĐT – TCCB ngày 08 tháng 5 năm 2017 của giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập cơ sở Giáo dục phổ thông chất lượng cao thuộc Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình…

Đọc thêm: Quyết định về việc thành lập trường phổ thông thực hành chất lượng cao thuộc trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình

Thông báo thời hạn nộp Đề tài, SKKN, bài báo khoa học

Thông báo thời hạn nộp Đề tài, SKKN, bài báo khoa học

Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình thông báo Lịch nộp và Kế hoạch tổ chức nghiệm thu đề tài, SKKN, bài báo khoa học, cụ thể…

Đọc thêm: Thông báo thời hạn nộp Đề tài, SKKN, bài báo khoa học

Quyết định về việc ban hành Quy chế làm việc của Sở giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình

Quyết định về việc ban hành Quy chế làm việc của Sở giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình

Căn cứ quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở giáo dục và Đào tạo Hòa Bình;…

Đọc thêm: Quyết định về việc ban hành Quy chế làm việc của Sở giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình

Thông báo về tăng cường biện pháp ngăn chặn vi rút cúm gia cầm A/H7N9 và các chủng vi rút cúm khác xâm nhiễm

Thông báo về tăng cường biện pháp ngăn chặn vi rút cúm gia cầm A/H7N9 và các chủng vi rút cúm khác xâm nhiễm

Thực hiện công văn số 01/CĐ-UBND ngày 03/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về tăng cường các biện pháp ngăn chặn vi rút cúm gia cầm A/H7N9 và các chủng vi rút cúm khác xâm nhiễm vào địa bàn tỉnh Hòa Bình…

Đọc thêm: Thông báo về tăng cường biện pháp ngăn chặn vi rút cúm gia cầm A/H7N9 và các chủng vi rút cúm khác xâm nhiễm

: