• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Chế độ chính sách sinh viên học tại trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình.

Chế độ chính sách sinh viên học tại trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình.

Sinh viên khi tham gia học tại trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình sẽ được miễn học phí, đồng thời sinh viên sẽ được tiếp cận nhiều chế độ chính sách ba…

Đọc thêm: Chế độ chính sách sinh viên học tại trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình.

Quy chế Học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy

Quy chế Học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy

Ban hành Quy chế học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và 

trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy…

Đọc thêm: Quy chế Học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy

Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy

Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy

THÔNG TƯ

BAN HÀNH QUY CHẾ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN CỦA NGƯỜI HỌC

ĐƯỢC ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012;…

Đọc thêm: Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy

Quy chế ngoại trú cho học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy

Quy chế ngoại trú cho học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy

THÔNG TƯ

BAN HÀNH QUY CHẾ NGOẠI TRÚ CỦA HỌC SINH, SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP HỆ CHÍNH QUY…

Đọc thêm: Quy chế ngoại trú cho học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy

Quy chế công tác học sinh, sinh viên nội trú tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Quy chế công tác học sinh, sinh viên nội trú tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

THÔNG TƯ

BAN HÀNH QUY CHẾ CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN NỘI TRÚ TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN…

Đọc thêm: Quy chế công tác học sinh, sinh viên nội trú tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

: