• Font size:
 • Decrease
 • Reset
 • Increase

Tổng hợp bài báo Khoa học năm 2015 - 2016

Tổng hợp bài báo Khoa học năm 2015 - 2016

TỔNG HỢP CÁC BÀI BÁO KHOA HỌC NĂM 2015-2016…

Đọc thêm: Tổng hợp bài báo Khoa học năm 2015 - 2016

DANH SÁCH CÁN BỘ GIÁO VIÊN ĐÃ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NCKH Năm học 2015-2016

DANH SÁCH CÁN BỘ GIÁO VIÊN ĐÃ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NCKH Năm học 2015-2016

DANH SÁCH CÁN BỘ GIÁO VIÊN ĐÃ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NCKH Năm học 2015-2016…

Đọc thêm: DANH SÁCH CÁN BỘ GIÁO VIÊN ĐÃ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NCKH Năm học 2015-2016

Danh sách bài báo khoa học đăng tải nội san đợt 1(2015-2016)

Danh sách bài báo khoa học đăng tải nội san đợt 1(2015-2016)

Danh sách các bài báo được đăng trong tạp chí nội san lần 1 - năm học 2015-2016…

Đọc thêm: Danh sách bài báo khoa học đăng tải nội san đợt 1(2015-2016)

TẠO BÀI GIẢNG E-LEARNING VỚI ADOBE PRESENTER

TẠO BÀI GIẢNG E-LEARNING VỚI ADOBE PRESENTER

TẠO BÀI GIẢNG E-LEARNING VỚI ADOBE PRESENTER…

Đọc thêm: TẠO BÀI GIẢNG E-LEARNING VỚI ADOBE PRESENTER

SỬ DỤNG TÌNH HUỐNG TRONG DẠY HỌC HỌC PHẦN TÂM LÍ HỌC ĐẠI CƯƠNG

SỬ DỤNG TÌNH HUỐNG TRONG DẠY HỌC HỌC PHẦN TÂM LÍ HỌC ĐẠI CƯƠNG

SỬ DỤNG TÌNH HUỐNG TRONG DẠY HỌC HỌC PHẦN TÂM LÍ HỌC ĐẠI CƯƠNG…

Đọc thêm: SỬ DỤNG TÌNH HUỐNG TRONG DẠY HỌC HỌC PHẦN TÂM LÍ HỌC ĐẠI CƯƠNG

CÁC BIỆN PHÁP GIÁO DỤC TỔNG HỢP VÀ GIÁO DỤC THẾ GIỚI QUAN CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC VẬT LÝ

CÁC BIỆN PHÁP GIÁO DỤC TỔNG HỢP VÀ GIÁO DỤC THẾ GIỚI QUAN CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC VẬT LÝ

CÁC BIỆN PHÁP GIÁO DỤC TỔNG HỢP VÀ GIÁO DỤC THẾ GIỚI QUAN CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC VẬT LÝ…

Đọc thêm: CÁC BIỆN PHÁP GIÁO DỤC TỔNG HỢP VÀ GIÁO DỤC THẾ GIỚI QUAN CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC VẬT LÝ

Các bài khác...

 1. VẬN DỤNG MỘT SỐ BÀI TẬP THỰC HIỆN KỸ THUẬT VÀ PHÁT TRIỂN SỨC MẠNH TRONG HỌC CẦU LÔNG CHO SINH VIÊN TRƯỜNG CĐSP HÒA BÌNH
 2. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP, THỦ THUẬT LUYỆN TẬP CẢI THIỆN KỸ NĂNG VIẾT CHO SINH VIÊN KHÔNG CHUYÊN NGỮ TRONG GIỜ HỌC TIẾNG ANH Ở TRƯỜNG CĐSP HÒA BÌNH.
 3. PHÁT TRIỂN TRƯỜNG TIỂU HỌC THỰC HÀNH TRONG TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HÒA BÌNH
 4. Ý NGHĨA CỦA HÌNH THANG NGUYÊN ÂM TRONG VIỆC HỌC TẬP VÀ NGHIÊN CỨU NGỮ ÂM TIẾNG VIỆT CHO SINH VIÊN CAO ĐẲNG GIÁO DỤC TIỂU HỌC
 5. MỘT SỐ KỸ NĂNG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHOÁ ÂM NHẠC TRONG TRƯỜNG PHỔ THÔNG CHO SINH VIÊN TRƯỜNG CĐSP HÒA BÌNH
 6. MỘT SỐ TẬP QUÁN KIÊNG KỊ TRONG VĂN HÓA ẨM THỰC CỦA MỘT SỐ NƠI TRÊN THẾ GIỚI
 7. HƯỚNG DẪN HỌC SINH - SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON XÂY DỰNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THEO HƯỚNG LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM
 8. SỬ DỤNG BẤT ĐẲNG THỨC VỀ LŨY THỪA BẬC HAI ĐỂ GIẢI BÀI TOÁN CỰC TRỊ HÌNH HỌC TRUNG HỌC CƠ SỞ
 9. RÈN KĨ NĂNG PHÂN TÍCH, CẢM THỤ VĂN HỌC QUA PHẦN THỰC HÀNH PHÂN TÍCH TÁC PHẨM VĂN HỌC CHO SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT HỆ CAO ĐẲNG TIỂU HỌC
 10. MỘT SỐ KỸ NĂNG SỬ DỤNG TRANH ẢNH, MẪU VẬT TRONG DẠY HỌC SINH HỌC Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ
 11. MỘT SỐ KỸ NĂNG HỌC TẬP HIỆU QUẢ DÀNH CHO TÂN HỌC SINH - SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HÒA BÌNH
 12. NÂNG CAO HỨNG THÚ VÀ HIỆU QUẢ CỦA CÁC GIỜ DẠY NGHE TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN KHÔNG CHUYÊN THÔNG QUA VIỆC SỬ DỤNG PHIM CÓ PHỤ ĐỀ
 13. MỘT VÀI GỢI Ý GIÚP SINH VIÊN CÔNG TÁC XÃ HỘI TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HÒA BÌNH ÁP DỤNG LÝ THUYẾT PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG TRONG XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO
 14. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HÒA BÌNH
 15. RÈN KỸ NĂNG VIẾT PHƯƠNG TRÌNH PHẢN ỨNG ĐIỀU CHẾ CÁC HỢP CHẤT HỮU CƠ SỬ DỤNG HỢP CHẤT CƠ MAGIE
: