• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Đề án tuyển sinh 2016 - Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình

TUYỂN SINH CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HÒA BÌNH TỪ NĂM 2016.

Địa chỉ: Đường Võ Thị Sáu, phường Chăm Mát, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

ĐT: (0218)3893285; (0218)3858932. Website: www.cdsphoabinh.edu.vn

2. Các căn cứ pháp lý

- Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 và Luật số 44/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục;

- Luật Giáo dục Đại học số 08/2012/QH13;

- Quyết định số 221/2005/QĐ-TTg ngày 09 tháng 9 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Chương trình Quốc gia phát triển nhân lực đến năm 2020;

- Quyết định số 711/QĐ-TTg ngày 13 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020";

- Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về “Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế;

- Công văn số 4004/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 31/7/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xây dựng đề án tự chủ tuyển sinh.

- Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hiện hành của Bộ GDĐT.

- Căn cứ Quyết định số 3538/QĐ-BGDĐT phê duyệt Phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, cao đẳng từ năm 2015 ngày 9/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Chi tiết đề án

{pdf}images/2016/tuyensinh2016/deantuyensinh2016_1.pdf|width:650|height:1200{/pdf}

A. MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN CAO ĐẲNG 2016

File Documents

MẪU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN HỌC BẠ THPT NĂM 2016

MẪU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN THEO KẾT QUẢ THPT QUỐC GIA NĂM 2016

B. MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRUNG CẤP 2016 

- Trung cấp chuyên nghiệp: 200 chỉ tiêu (Bao gồm: TCSP Mầm non + TCSP Tiểu học)

- Trung cấp Vừa học Vừa làm: 70 chỉ tiêu 

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP NĂM 2016

Калькулятор расчета пеноблоков смотрите на этом ресурсе
Все о каркасном доме можно найти здесь http://stroidom-shop.ru
Как снять комнату в коммунальной квартире смотрите тут comintour.net
: