• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Thông tin hỗ trợ kỳ thi quốc gia năm 2017

Thông tin hỗ trợ kỳ thi quốc gia năm 2017

THÔNG TIN HỖ TRỢ KỲ THI THPT QUỐC GIA VÀ CÔNG TÁC TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NĂM 2017…

Đọc thêm: Thông tin hỗ trợ kỳ thi quốc gia năm 2017

Đề án tuyển sinh năm 2017

Đề án tuyển sinh năm 2017

ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2017 CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HÒA BÌNH…

Đọc thêm: Đề án tuyển sinh năm 2017

Đăng ký thông tin tuyển sinh trình độ đại học tất cả các ngành và trình độ cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên năm 2017

Đăng ký thông tin tuyển sinh trình độ đại học tất cả các ngành và trình độ cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên năm 2017

Để có thông tin đầy đủ, chính xác của các đại học, học viện; các trường đại học, các trường sĩ quan đào tạo trình độ đại học và các trường cao đẳng đào tạo trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên (sau đây gọi chung là các trường) trong kỳ tuyển sinh chính quy năm 2017 trình độ đại học; trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên (sau đây gọi chung là ĐH, CĐSP) phục vụ công tác xây dựng phần mềm xét tuyển ĐH, CĐSP và tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh trong việc chọn trường và ngành đào tạo đăng ký xét tuyển, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường rà soát, cung cấp và công bố thông tin tuyển sinh chính quy ĐH, CĐSP năm 2017.…

Đọc thêm: Đăng ký thông tin tuyển sinh trình độ đại học tất cả các ngành và trình độ cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên năm 2017

Đăng ký thông tin tuyển sinh năm 2017

Đăng ký thông tin tuyển sinh năm 2017

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy kèm theo Thông tư số 05 /2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017.…

Đọc thêm: Đăng ký thông tin tuyển sinh năm 2017

Thông tin tuyển sinh 2016

Thông tin tuyển sinh 2016

THÔNG TIN TUYỂN SINH CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY, NĂM 2016

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HÒA BÌNH

Đọc thêm: Thông tin tuyển sinh 2016

Tài liệu tập huấn thi tuyển sinh năm 2016

Tài liệu tập huấn thi tuyển sinh năm 2016

Theo chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo,  Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục gửi các sở, trường Tài liệu tập huấn tuyển sinh kèm theo Công văn hướng dẫn các đơn vị tổ chức thực hiện.

Cục đang tổ chức rà soát lần cuối dữ liệu về danh mục trường THPT, danh mục đơn vị hành chính và vùng ưu tiên khu vực, Cục sẽ sớm chuyển tới các đơn vị để tham khảo, danh mục này cũng được cập nhật trên Tài nguyên của Hệ thống quản lý thi THPT quốc gia.

Hướng dẫn sử dụng phần mềm tuyển sinh, cùng tài khoản truy cập vào hệ thống để chạy thử Cục sẽ cung cấp cho các đơn vị sau.…

Đọc thêm: Tài liệu tập huấn thi tuyển sinh năm 2016

: