• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Danh sách trúng tuyển đợt 1, năm 2017

Danh sách trúng tuyển đợt 1, năm 2017

Đọc thêm: Danh sách trúng tuyển đợt 1, năm 2017

Kết quả thi năng khiếu đợt 2 năm 2017 - Ngành giáo dục mầm non

Kết quả thi năng khiếu đợt 2 năm 2017 - Ngành giáo dục mầm non
KẾT QUẢ THI NĂNG KHIẾU ĐỢT 2 NĂM 2017
NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON
Ngày thi: 12/7/2017…

Đọc thêm: Kết quả thi năng khiếu đợt 2 năm 2017 - Ngành giáo dục mầm non

Kết quả thi năng khiếu đợt 1 năm 2017 - Ngành giáo dục mầm non

Kết quả thi năng khiếu đợt 1 năm 2017 - Ngành giáo dục mầm non
KẾT QUẢ THI NĂNG KHIẾU ĐỢT 1 NĂM 2017
NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON
Ngày thi: 10/6/2017…

Đọc thêm: Kết quả thi năng khiếu đợt 1 năm 2017 - Ngành giáo dục mầm non

Danh sách thí sinh trúng tuyển bổ sung đợt 2 - Ngành giáo dục mầm non

Danh sách thí sinh trúng tuyển bổ sung đợt 2 - Ngành giáo dục mầm non

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN BỔ SUNG  ĐỢT 2, NĂM 2016

Ngành C140201: Giáo dục Mầm non

(Đính kèm quyết định số 230/QĐ-HĐTS ngày 22/9/2016 của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh Trường CĐSP Hòa Bình)…

Đọc thêm: Danh sách thí sinh trúng tuyển bổ sung đợt 2 - Ngành giáo dục mầm non

Danh sách thí sinh trúng tuyển bổ sung đợt 2 - Ngành giáo dục Tiểu học

Danh sách thí sinh trúng tuyển bổ sung đợt 2 - Ngành giáo dục Tiểu học

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN BỔ SUNG  ĐỢT 2, NĂM 2016

Ngành C140202: Giáo dục Tiểu học

(Đính kèm quyết định số 230/QĐ-HĐTS ngày 22/9/2016 của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh Trường CĐSP Hòa Bình)…

Đọc thêm: Danh sách thí sinh trúng tuyển bổ sung đợt 2 - Ngành giáo dục Tiểu học

Danh sách thí sinh trúng tuyển bổ sung đợt 1 - 2016 - Ngành giáo dục Mầm non

Danh sách thí sinh trúng tuyển bổ sung đợt 1 - 2016 - Ngành giáo dục Mầm non

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN BỔ SUNG ĐỢT 1 - NĂM 2016 - NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON

(Mã ngành: C140201)…

Đọc thêm: Danh sách thí sinh trúng tuyển bổ sung đợt 1 - 2016 - Ngành giáo dục Mầm non

: