• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Danh sách thí sinh trúng tuyển bổ sung đợt 2 - Ngành giáo dục mầm non

Danh sách thí sinh trúng tuyển bổ sung đợt 2 - Ngành giáo dục mầm non

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN BỔ SUNG  ĐỢT 2, NĂM 2016

Ngành C140201: Giáo dục Mầm non

(Đính kèm quyết định số 230/QĐ-HĐTS ngày 22/9/2016 của Chủ tị…

Đọc thêm: Danh sách thí sinh trúng tuyển bổ sung đợt 2 - Ngành giáo dục mầm non

Danh sách thí sinh trúng tuyển bổ sung đợt 2 - Ngành giáo dục Tiểu học

Danh sách thí sinh trúng tuyển bổ sung đợt 2 - Ngành giáo dục Tiểu học

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN BỔ SUNG  ĐỢT 2, NĂM 2016

Ngành C140202: Giáo dục Tiểu học

(Đính kèm quyết định số 230/QĐ-HĐTS ngày 22/9/2016 của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh Trường CĐSP Hòa Bình)…

Đọc thêm: Danh sách thí sinh trúng tuyển bổ sung đợt 2 - Ngành giáo dục Tiểu học

Danh sách thí sinh trúng tuyển bổ sung đợt 1 - 2016 - Ngành giáo dục Mầm non

Danh sách thí sinh trúng tuyển bổ sung đợt 1 - 2016 - Ngành giáo dục Mầm non

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN BỔ SUNG ĐỢT 1 - NĂM 2016 - NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON

(Mã ngành: C140201)…

Đọc thêm: Danh sách thí sinh trúng tuyển bổ sung đợt 1 - 2016 - Ngành giáo dục Mầm non

Danh sách thí sinh trúng tuyển bổ sung đợt 1 - 2016 - Ngành giáo dục Tiểu học

Danh sách thí sinh trúng tuyển bổ sung đợt 1 - 2016 - Ngành giáo dục Tiểu học

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN BỔ SUNG ĐỢT 1 - NĂM 2016 - NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC

(Mã ngành: C140202)…

Đọc thêm: Danh sách thí sinh trúng tuyển bổ sung đợt 1 - 2016 - Ngành giáo dục Tiểu học

Danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1 - Ngành Cao đẳng Mầm non - Xét tuyển học bạ - Năm 2016

Danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1 - Ngành Cao đẳng Mầm non - Xét tuyển học bạ - Năm 2016

Danh sách thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 1 - Ngành Cao đẳng Mầm non

Mã nghành C140201

1. Đối với thí sinh sử dụng phương án xét tuyển học bạ lớp 12…

Đọc thêm: Danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1 - Ngành Cao đẳng Mầm non - Xét tuyển học bạ - Năm 2016

Danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1 - Ngành Cao đẳng Mầm non - Xét tuyển kỳ thi THPTQG do trường Đại học chủ trì - Năm 2016

Danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1 - Ngành Cao đẳng Mầm non - Xét tuyển kỳ thi THPTQG do trường Đại học chủ trì - Năm 2016

Danh sách thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 1 - Ngành Cao đẳng Mầm non

Mã nghành C140201

1. Đối với thí sinh sử dụng phương án xét tuyển kỳ thi THPTQG…

Đọc thêm: Danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1 - Ngành Cao đẳng Mầm non - Xét tuyển kỳ thi THPTQG do trường Đại học chủ trì - Năm 2016

: