• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Danh sách thí sinh trúng tuyển bổ sung đợt 1, năm 2018

Danh sách thí sinh trúng tuyển bổ sung đợt 1, năm 2018

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN BỔ SUNG ĐỢT 1, NĂM 2018…

Đọc thêm: Danh sách thí sinh trúng tuyển bổ sung đợt 1, năm 2018

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN ĐỢT 1, NĂM 2018

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN ĐỢT 1, NĂM 2018

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN ĐỢT 1, NĂM 2018…

Đọc thêm: DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN ĐỢT 1, NĂM 2018

Danh sách trúng tuyển đợt 1, năm 2017

Danh sách trúng tuyển đợt 1, năm 2017

Đọc thêm: Danh sách trúng tuyển đợt 1, năm 2017

Kết quả thi năng khiếu đợt 2 năm 2017 - Ngành giáo dục mầm non

Kết quả thi năng khiếu đợt 2 năm 2017 - Ngành giáo dục mầm non
KẾT QUẢ THI NĂNG KHIẾU ĐỢT 2 NĂM 2017
NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON
Ngày thi: 12/7/2017…

Đọc thêm: Kết quả thi năng khiếu đợt 2 năm 2017 - Ngành giáo dục mầm non

Kết quả thi năng khiếu đợt 1 năm 2017 - Ngành giáo dục mầm non

Kết quả thi năng khiếu đợt 1 năm 2017 - Ngành giáo dục mầm non
KẾT QUẢ THI NĂNG KHIẾU ĐỢT 1 NĂM 2017
NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON
Ngày thi: 10/6/2017…

Đọc thêm: Kết quả thi năng khiếu đợt 1 năm 2017 - Ngành giáo dục mầm non

Danh sách thí sinh trúng tuyển bổ sung đợt 2 - Ngành giáo dục mầm non

Danh sách thí sinh trúng tuyển bổ sung đợt 2 - Ngành giáo dục mầm non

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN BỔ SUNG  ĐỢT 2, NĂM 2016

Ngành C140201: Giáo dục Mầm non

(Đính kèm quyết định số 230/QĐ-HĐTS ngày 22/9/2016 của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh Trường CĐSP Hòa Bình)…

Đọc thêm: Danh sách thí sinh trúng tuyển bổ sung đợt 2 - Ngành giáo dục mầm non