• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

THÔNG BÁO NỘP HỒ SƠ THI VÀ LỊCH THI (ĐỢT 3) CÁC MÔN NĂNG KHIẾU NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON, SƯ PHẠM ÂM NHẠC VÀ MỸ THUẬT KỲ TUYỂN SINH HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017

THÔNG BÁO NỘP HỒ SƠ THI VÀ LỊCH THI (ĐỢT 3) CÁC MÔN NĂNG KHIẾU NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON, SƯ PHẠM ÂM NHẠC VÀ MỸ THUẬT KỲ TUYỂN SINH HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017

Để tổ chức thi môn năng khiếu các ngành Giáo dục Mầm non, Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật kỳ tuyển sinh hệ cao đẳng chính quy năm 2017, Trường Cao…

Đọc thêm: THÔNG BÁO NỘP HỒ SƠ THI VÀ LỊCH THI (ĐỢT 3) CÁC MÔN NĂNG KHIẾU NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON, SƯ PHẠM ÂM NHẠC VÀ MỸ THUẬT KỲ TUYỂN SINH HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017

THÔNG BÁO NỘP HỒ SƠ THI VÀ LỊCH THI (ĐỢT 2) CÁC MÔN NĂNG KHIẾU NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON, SƯ PHẠM ÂM NHẠC VÀ MỸ THUẬT KỲ TUYỂN SINH HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017

THÔNG BÁO NỘP HỒ SƠ THI  VÀ LỊCH THI (ĐỢT 2) CÁC MÔN NĂNG KHIẾU NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON, SƯ PHẠM ÂM NHẠC VÀ MỸ THUẬT KỲ TUYỂN SINH HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017

 

Để tổ chức thi môn năng khiếu các ngành Giáo dục Mầm non, Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật kỳ tuyển sinh hệ cao đẳng chính quy năm 2017, Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình thông báo tới thí sinh đăng ký nguyện vọng vào các ngành học nói trên về việc nộp hồ sơ và lịch thi tuyển, cụ thể như sau…

Đọc thêm: THÔNG BÁO NỘP HỒ SƠ THI VÀ LỊCH THI (ĐỢT 2) CÁC MÔN NĂNG KHIẾU NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON, SƯ PHẠM ÂM NHẠC VÀ MỸ THUẬT KỲ TUYỂN SINH HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NỘP HỒ SƠ THI VÀ LỊCH THI CÁC MÔN NĂNG KHIẾU NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON, SƯ PHẠM ÂM NHẠC VÀ MỸ THUẬT KỲ TUYỂN SINH HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NỘP HỒ SƠ THI VÀ LỊCH THI CÁC MÔN NĂNG KHIẾU NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON, SƯ PHẠM ÂM NHẠC VÀ MỸ THUẬT KỲ TUYỂN SINH HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017

Để tổ chức thi môn năng khiếu các ngành Giáo dục Mầm non, Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật kỳ tuyển sinh hệ cao đẳng chính quy năm 2017, Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình thông báo tới thí sinh đăng ký nguyện vọng vào các ngành học nói trên về việc nộp hồ sơ và lịch thi tuyển, cụ thể như sau…

Đọc thêm: THÔNG BÁO VỀ VIỆC NỘP HỒ SƠ THI VÀ LỊCH THI CÁC MÔN NĂNG KHIẾU NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON, SƯ PHẠM ÂM NHẠC VÀ MỸ THUẬT KỲ TUYỂN SINH HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP CHÍNH QUY NĂM 2017

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP CHÍNH QUY NĂM 2017

Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình thông báo tuyển sinh Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp chính quy năm 2017…

Đọc thêm: THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP CHÍNH QUY NĂM 2017

Thông báo tuyển sinh và công tác bồi dưỡng năm 2017

Thông báo tuyển sinh và công tác bồi dưỡng năm 2017

Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình thông báo tuyển sinh hệ VHVL năm 2017…

Đọc thêm: Thông báo tuyển sinh và công tác bồi dưỡng năm 2017

Công văn về việc tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2017

Công văn về việc tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2017

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia (gọi tắt là Kỳ thi) và tuyển sinh đại học hệ chính quy, tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy (gọi tắt là tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy) trên cơ sở tiếp tục phát huy những thành công đã đạt được trong hai năm qua với một số điều chỉnh đảm bảo gọn nhẹ, thiết thực, hiệu quả để có thể áp dụng trong nhiều năm tới.…

Đọc thêm: Công văn về việc tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2017

: