• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2017

 

Thực hiện Công văn số 50/UBND-NC ngày 13/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc Phát động phong trào thi đua năm 2017;

Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình phát động thi đua năm 2017 trong CBGV, NV và học sinh, sinh viên với các nội dung chủ yếu sau:

I - MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

          1. Động viên đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên (CBGV, NV) và học sinh, sinh viên nỗ lực thi đua “Dạy tốt - Học tốt”, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2016-2017, thi đua lập thành tích cao nhất với chủ đề được phát động trong toàn tỉnh “Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội”.

         2. Gắn kết các phong trào thi đua, các cuộc vận động của Ngành, của xã hội với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành, tổ chức triển khai đến 100% các đơn vị trực thuộc đem lại hiệu quả thiết thực. Phát hiện các nhân tố mới, các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, các gương “Người tốt - Việc tốt” trong CBGV, NV và học sinh, sinh viên nhằm nâng cao chất lượng phong trào thi đua góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

II - NỘI DUNG THI ĐUA:

1. Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, cơ sở vật chất cho ngành giáo dục gắn với xây dựng và quán triệt triển khai thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

2. Thi đua phát huy sáng kiến, giải pháp trong công tác, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học; ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

3. Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao chất lượng công vụ” gắn với chương trình kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh năm 2017. Chấn chỉnh, tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong lề lối làm việc và thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức nhà trường; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới phương thức điều hành của hệ thống hành chính, tạo sự công khai, minh bạch trên các lĩnh vực quản lý nhà nước theo tinh thần Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 23/5/2014 của Tỉnh Ủy.

4. Thi đua xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân: đẩy mạnh phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” góp phần tăng cường thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc, đảm bảo trật tự an toàn trường học và xã hội.

5. Đẩy mạnh phong trào phòng chống tham nhũng, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đấu tranh với các hành vi tiêu cực , nhũng nhiễu, tham nhũng, lãng phí. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền phổ biến các chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

6. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh và các tổ chức đoàn thể, các tổ chức hội vững mạnh.

 

{pdf}images/2016/pdf/Ke hoach phat dong phong trao thi dua nam 2017.pdf|width:650|height:800{/pdf}

 

Калькулятор расчета пеноблоков смотрите на этом ресурсе
Все о каркасном доме можно найти здесь http://stroidom-shop.ru
Как снять комнату в коммунальной квартире смотрите тут comintour.net
: