• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Nội quy tiếp công dân

Căn cứ Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011;

Căn cứ Luật tố cáo số 03/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011;

Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiếp công dân;

Căn cứ Thông tư số 06/2014/TT-TTCP ngày tháng năm 2014 quy định quy trình tiếp công dân của Thanh tra Chính phủ;

Căn cứ Quy chế, tổ chức và hoạt động của trường Cao đẳng sư phạm Hòa Bình ban hành kèm theo Quyết định số 217/QĐ-CĐSP ngày 13 tháng 8 năm 2015 của Hiệu trưởng trường CĐSP Hòa Bình;

Xét đề nghị của Trưởng phòng TT-KT&ĐBCL,

{pdf}images/2016/pdf/QD ban hanh QC tiep cong dan 2016.pdf|width:650|height:800{/pdf}

Калькулятор расчета пеноблоков смотрите на этом ресурсе
Все о каркасном доме можно найти здесь http://stroidom-shop.ru
Как снять комнату в коммунальной квартире смотрите тут comintour.net

: