• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Trung tâm NNTH & KNNN

  • Văn phòng: Tầng 1 – Dãy nhà 5 tầng
  • Điện thoại: 02183.858.955
  • Email: tocntt.c23@gmail.com

Thông báo: Mở các khóa học và thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản

THÔNG BÁO:MỞ CÁC KHÓA HỌC THI VÀ CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý thi trắc nghiệm tại máy chủ

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý thi trắc nghiệm tại máy chủ

Hướng dẫn học viên mở bài thi thực hành ứng dụng công nghệ thông tin tại máy chủ

Hướng dẫn học viên mở bài thi thực hành ứng dụng công nghệ thông tin tại máy chủ

Hướng dẫn học viên sử dụng phần mềm thi trắc nghiệm chứng chỉ Công nghệ thông tin

Hướng dẫn học viên sử dụng phần mềm thi trắc nghiệm chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin

Thông báo mở các khóa học và thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin

Căn cứ công văn số 1677/QĐ-SGD&ĐT ngày 9 tháng 6 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình về việc cấp phép tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin đối với trung tâm ngoại ngữ tin học trực thuộc Sở giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình;

: