• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Tổ thư viện

Tổ thư viện

  • Văn phòng: Tầng 1 – Dãy nhà thư viện
  • Điện thoại:  
  • Email:…

Đọc thêm: Tổ thư viện

Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình tổ chức ngày hội đọc sách lần thứ 4

Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình tổ chức ngày hội đọc  sách lần thứ 4

Với mục đích xây dựng và phát triển phong trào đọc sách, hướng tới một xã hội học tập; Tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội; Nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc, trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam năm 2017.…

Đọc thêm: Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình tổ chức ngày hội đọc sách lần thứ 4

Thư viện thông báo sách mới: Biên niên tiểu sử Hồ Chí Minh (10 tập)

Thư viện thông báo sách mới: Biên niên tiểu sử Hồ Chí Minh (10 tập)

Thư viện nhà trường thông báo đã có sách Biên niên tiểu sử Hồ Chí Minh (10 tập)…

Đọc thêm: Thư viện thông báo sách mới: Biên niên tiểu sử Hồ Chí Minh (10 tập)

Thông báo: Thư mục sách mới năm 2016, thông tin và tổng quát

Thông báo: Thư mục sách mới năm 2016, thông tin và tổng quát

THƯ MỤC SÁCH MỚI NĂM 2016, THÔNG TIN VÀ TỔNG QUÁT

Đọc thêm: Thông báo: Thư mục sách mới năm 2016, thông tin và tổng quát

Ngày sách 2016

Ngày sách 2016

TỔ THƯ VIỆN TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HÒA BÌNH TỔ CHỨC NGÀY SÁCH NĂM 2016…

Đọc thêm: Ngày sách 2016

Thông đạt trưng bày, triển lãm sách năm học 2015-2016

Thông đạt trưng bày, triển lãm sách năm học 2015-2016

Thực hiện Công văn số 1246/BGDĐT-GDTX, ngày 28 tháng 3 năm 2016 của Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc Tổ chức các hoạt động hứng ứng ngày sách Việt Nam lần thứ 3 và bản quyền thế giới 23/4.…

Đọc thêm: Thông đạt trưng bày, triển lãm sách năm học 2015-2016

: